MUN (Model Birleşmiş Milletler) Nedir?
MUN (Model Birleşmiş Milletler) Nedir?

Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations) olarak da anılan, öğrencilerin delege rolüne bürünüp dünya sorunlarını tartıştığı ve tüm dünyada seçkin eğitim kurumlarında gerçekleştirilen JMUN Erciyes Koleji'nde! Peki nedir bu JMUN? İzliyoruz!

Birleşmiş Milletler Modeli olan ERCİYESMUN hakkında ayrıntılı bilgiler videomuzda ve
https://www.erciyeskoleji.com/erciyesmun internet adresinden takip edebilirsiniz..