Kuşaklar Buluşması (MOG) Nedir?

KUŞAKLAR BULUŞMASI (MOG-Meeting Of The Generations)

Kurumumuz, disiplinler arası eğitimi önemseyen bir anlayışa sahiptir. Yabancı dilin diğer tüm dersler ve branşlarla birleştirilerek Harmanlanmış Öğrenme Programına (Blended Learning Program) önem veriyoruz. Gerçek hayatta kullanılabilen yabancı dil becerilerini kazandırmak için birçok etkinlik, proje ve uygulama geliştiriyoruz. Kuşaklar Buluşması Projesi de 2016 yılında başladığımız ve öğrencilerimizin geçmişlerine bakarak bugünlerini anlamaları ve geleceklerine emin adımlarla ilerlemelerini hedefleyen bir projemizdir.

Kuşaklar Buluşması (MOG-Meeting Of The Generations) projesi, geçmişte inşa edilip günümüze kadar gelebilmiş ve çoğu hâlâ aktif olarak faaliyet gösteren eserlerin Erciyes Koleji öğrencileri tarafından hem Türkçe hem de öğrendikleri yabancı dilleri kullanarak gelecek kuşaklara aktarılması amacını taşır. Yaşadığımız coğrafyanın evrensel tarihini Erciyes Koleji öğrencileri aracılığıyla gelecek nesillere ulaştırarak kültürel değerleri unutmayan ve yaşatan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Kuşaklar Buluşması Projesi kapsamında, tarihi eserlerin, tarihi yapıların tanıtımı ve sunumu için okulumuz öğrencileri görevlendirilir. Bu sunumlar sırasında öğrencilerimiz öğrendikleri yabancı dilleri de aktif olarak kullanma fırsatı bulurlar.

Bu çalışma ile öğrencilerimizde sorumluluk bilinci, görevlerini zamanında ve titizlikle yerine getirme, tarihsel bir bakış açısı kazanma gibi özelliklerin gelişmesine önem veriyoruz.

Sınıf dışı öğrenme ortamları olarak tarihi mekanlarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz; dil pratiği, sosyal beceri ve öz güven kazanarak yaşadığımız coğrafyanın evrensel tarihini gelecek kuşaklara aktaracak ve yaşayan tarihin sözcüsü olacaklardır.

Bu projede amaç, hedef ve kazanımlarımız “Tarihsel Kazanımlar” ve “Yabancı Dil Kazanımları” olmak üzere iki başlık altında incelenir.

TARİHSEL KAZANIMLARIMIZ

 1. Tarihsel Ve Kültürel Bilgi Edinimi: Proje kapsamında, öğrencilerin tarihsel bilinçlerini arttırmaları ve kültürel birikimlerini genişletmeleri hedeflenir.
 2. Tarihsel Bilinç Ve Bakış Açısı Oluşumu: Proje, öğrencilere tarihsel süreçleri ve bu süreçlerde yaşanan olayları öğretir. Bu sayede öğrencilerin farklı bir bakış açısı geliştirmeleri ve tarihsel bilinçlerinin oluşması sağlanır.
 3. Sosyolojik Gözlem Yeteneğinin Oluşması: Öğrenciler proje dahilinde toplumun farklı kesimlerinin ve bu kesimlerin sosyal dayanışmalarını öğrenirler. Bu sayede sosyolojik bir bakış açısı kazanarak gözlem yeteneklerinin gelişmesi sağlanır.
 4. Yurttaşlık Bilinci Ve Millî Şuur: Proje, öğrencilere yaşadıkları toprakların tarihini, atalarının kahramanlıklarını, fedakârlıklarını ve dayanışmasını öğretir. Bu sayede öğrencilerin yurttaşlık bilinci oluşur ve sorumlu bir vatandaş olarak toplumda yer alması sağlanır.
 5. Toplumsal Bilinç Ve Farkındalık: Proje, öğrencilerin toplumsal konulara karşı duyarlı olmalarını ve bu konularda farkındalıklarının artmasını amaçlar.
 6. Araştırma Becerileri: Proje, öğrencilerin araştırma yapabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler.
 7. İletişim Becerileri: Proje, öğrencilerin etkili iletişim kurabilme becerilerini geliştirerek, toplum önünde konuşma ve sunum yapma gibi becerilerinin artmasını sağlar.
 8. Kamera Ve Toplum Önünde Hitabet Kabiliyetinin Oluşması: Proje, öğrencilerin öz güvenlerini artırır ve yabancı dilde topluluk karşısında konuşma pratiği sağlar.
 9. Sorumluluk Bilinci: Proje, öğrencilerin sorumluluk bilincinin gelişmesini ve toplumsal sorunlara duyarlı olmalarını amaçlar.
 10. Üretkenlik: Proje, öğrencilerin üretici düşünme becerilerini geliştirerek, farklı çözüm yolları oluşturmalarını sağlar.
 11. Takım Çalışması: Proje, öğrencilerin birlikte çalışabilme becerilerini geliştirerek, takım halinde projeler üretebilmelerini hedefler.

YABANCI DİL KAZANIMLARI

 1. Dil Becerilerinin Geliştirilmesi: Proje, öğrencilerin yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri olarak anılan dört temel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 2. Öğrenme Gelişimi: Bu projeyle bireyler arasındaki öğrenme farklılıklarının bilincinde olarak dil öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır ve yetiler ona göre kazandırılır.
 3. Dil Öğretimi Süreçleri: Proje kapsamında dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçler adım adım uygulanarak öğrencinin anlama ve çözümleme yetenekleri ortaya çıkarılır. Bu şekilde bilgi öğretim süreçlerinde kullanılmış olur.
 4. Dil Ve Kültür Entegrasyonu: Bu projeyle yabancı dilin tarihsel kazanımlara eklenmesiyle kültür aktarımında gelecek nesillere yol gösterici olması sağlanır.
 5. Motivasyon: Dil öğretiminde içsel ve dışsal motivasyonun farkında olarak sunum ve konuşma yeteneklerini sergileme fırsatı yakalayan öğrencilerimiz bu motivasyon türlerini olumlu şekilde kullanabilir.
 1. Çağdaş Öğretim Metotları: Geçmişi günümüze taşıyan bu projeyle, çağdaş yabancı dil öğretim yöntem, teknik ve teorilerini özümser ve bunları tam ve doğru şekilde uygulayabilir.
 1. Sunum Yeteneği: Eline mikrofon alıp tarihi eserleri tanıtma becerisi gösteren her öğrenci yabancı dili uygun ve akıcı bir şekilde konuşarak gelecekte resmi ve resmi olmayan ortamlarda sunum yapabilme yetisi kazanır. 
 2. Eğitim Programlarına Yatkınlık: Öğrencilerin etkili öğrenme stratejileri geliştirmelerine uygun eğitim ortamı hazırlar.
 3. Doğru Ve Etkin Kullanım: Yabancı dil öğretiminde, sunum yeteneği geliştirilen öğrencilerin İngilizce dilbilgisi, söz dağarcığı, konuşma becerisini doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik farkındalık oluşturulur.       
 4. Eğitimsel Gelişim: Yabancı dil öğretimi temel alanları hakkında bilgi sahibi olurlar ve eğitim süresince bunlardan yararlanarak eğitimsel gelişimi sağlarlar.
 5. Disiplinler Arası Öğrenme: Projemizin ana çıkış noktası olan bu kazanımla öğrencilerimiz tarihimizi yabancı dilde anlatarak nesilden nessile aktarım sağlamış ve farklı kültürlere kültürümüzü de tanıtmış olurlar.

Unutulmamalıdır ki; M. Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Geçmişini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olmaya mahkûmdurlar.”

 

1716
26.03.2023
Ziyaretçilerimizin kullanım deneyimini iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.