Kayıt Kabul Şartları
ÖNEMLİDİR!
Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları; her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında, velilerin talepleri doğrultusunda yenilenir. Okul yönetimi tarafından ilan edilen ve çalışma takviminde belirtilen süreler arasında kaydını yenilemeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınır.

 ANAOKULU VE 1. SINIF YENİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL AŞAMALARI 

26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince:

"İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.Okul müdürlüğü; yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe ile 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. Veli-Rehberlik görüşmesi sonucunda öğrencinin kaydı yapılır."İlkokul 1. sınıf ve anaokulu için öncelikle www.erciyeskoleji.com/onkayit adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla ilişkiler sorumlusu tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye dönüş yapılarak randevu tarihi bildirilir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul idaresi arasında gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından Kayıt Kabul Komisyonu ile ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Komisyon günü öncelikle aday öğrencimiz psikolojik danışmanımız tarafından “Tanılama Faaliyetleri” kapsamında görüşmeye alınır. Tanılama faaliyetlerimizde öğrencimizin yaşına uygun araç ve yöntemlerle gelişim değerlendirme testi uygulanmaktadır. Ardından komisyon ebeveynleri kabul eder. Bu görüşmeye hem anne hem de babanın ayrı da olsa katılması  gerekmektedir. 

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün uygunluğu idaremiz tarafından veliye bildirilir ve veli muhasebe biriminde öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir.


 İLKOKUL (2,3 VE 4.SINIFLAR) YENİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL AŞAMALARI 

İlkokul 2,3 ve 4. sınıflar için öncelikle www.erciyeskoleji.com/onkayit adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla ilişkiler sorumlusu tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye dönüş yapılarak randevu tarihi bildirilir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul idaresi arasında gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından Kayıt Kabul Komisyonu ile ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Komisyon günü okul psikolojik danışmanımız ve ölçme değerlendirme birimi tarafından “Tanılama-Tarama Faaliyetleri” kapsamında görüşmeye ve sınava alınır. İlk olarak öğrenci görüşmesini Psikolojik danışmanımız yapar. Sonrasında öğrencimizin akademik durumunu belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından akademik başarı testi uygulanır. Aday öğrencinin akademik yeterliliği sağlaması durumunda, komisyon ebeveynleri kabul eder. Bu görüşmeye hem anne hem de babanın ayrı da olsa katılmalası gerekmektedir.

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün uygunluğu idaremiz tarafından veliye bildirilir ve veli muhasebe biriminde öğrencinin mali kaydını gerçekleştiririr.


 ORTAOKUL YENİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL AŞAMALARI 

Ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıflar için öncelikle www.erciyeskoleji.com/onkayit adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla ilişkiler sorumlusu tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye dönüş yapılarak randevu tarihi bildirilir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul idaresi arasında gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından; kayıt kabul komisyonu ile ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Oluşturulan randevu tarihinde okul psikolojik danışmanımız ve ölçme değerlendirme birimi uzmanınca “Tanılama-Tarama Faaliyetleri” kapsamında görüşmeye ve sınava alınır. İlk olarak öğrenci görüşmesini psikolojik danışmanımız yapar. Sonrasında öğrencimizin akademik durumunu belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından “Düzey Belirleme” sınavı uygulanır. Aday öğrencinin akademik yeterliliği sağlaması durumunda, kayıt kabul komisyonu ebeveynleri kabul eder. Bu görüşmeye hem anne hem de babanın ayrı da olsa katılması gerekmektedir.

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün uygunluğu idaremiz tarafından veliye bildirilir ve veli muhasebe biriminde öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir.


 LİSE YENİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL AŞAMALARI 

Lise 9,10, 11 ve 12. sınıflar için öncelikle www.erciyeskoleji.com/onkayit adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla ilişkiler sorumlusu tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye dönüş yapılarak randevu tarihi bildirilir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul idaresi arasında gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından; Kayıt Kabul Komisyonu ile ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Oluşturulan randevu tarihinde okul psikolojik danışmanımız ve ölçme değerlendirme birimi uzmanlarınca “Tanılama-Tarama Faaliyetleri” kapsamında görüşmeye ve sınava alınır. İlk olarak öğrenci görüşmesini psikolojik danışmanımız yapar. Sonrasında öğrencimizin akademik durumunu belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından “Düzey Belirleme” sınavı uygulanır. Aday öğrencinin akademik yeterliliği sağlaması durumunda, komisyon ebeveynleri kabul eder. Bu görüşmeye hem anne hem de babanın ayrı da olsa katılması gerekmektedir.

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün uygunluğu idaremiz tarafından veliye bildirilir ve veli muhasebe biriminde öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir.

8. Sınıftan 9. Sınıfa geçen öğrencilerimiz için öncelik LGS’de elde ettiği Türkiye geneli sıralama yüzdesidir. Kontenjanlar doğrultusunda öğrencimizin kaydında bu sıralama yüzdesi baz alınacaktır. İhtiyaç duyulan hallerde öğrencimiz yeniden sınava tabi tutulacaktır.

 
ÖNEMLİDİR!
"Yeni öğrenci kayıt kabul işlemleri", Kayıt Kabul Komisyonunca yürütülür. Değerlendirme işlemleri sonrası kesin kayıt yaptırmak isteyen velilerimizin en geç 3 iş günü içerisinde tarafımıza bilgi vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde kontenjanlar doğrultusunda kayıt hakkını kaybeder.
 

3737
27.12.2021