ÇOCUKLUK GELİŞİM DÖNEMLERİ!

ÇOCUKLUK GELİŞİM DÖNEMLERİ!

Çocuğun yaşam yolculuğunda istenen hedeflere ulaşmanın önemli kurallarından biri de çocuğu her yönü ile tanımak, ona ve özelliklerine uygun planlamayla hedefe yol almaktır. Bu sebeple gelişim dönemlerini ve özelliklerini ailelerin de bilmesi önemlidir. Okul Psikolojik Danışmanımız Merve Çıklatekerlio 3-6 yaş ve 7-11 yaş dönemi gelişim özelliklerini anlatıyor. Lütfen izleyiniz.

CHILDHOOD DEVELOPMENT PERIODS!

One of the important rules of achieving the desired goals in the child's life journey is to get to know the child in every aspect, to get to the goal with planning according to him/her and his/her characteristics. For this reason, it is important that families also know the periods and characteristics of development. Our School Psychological Counselor Merve Ciklatekerlio describes the development characteristics of the period of 3-6 years and 7-11 years. Please watch.