CALL CENTER ÇALIŞIYOR! 14
Öğretmen: Mehdi Teacher
Öğrenci: Kağan Güneş
Dil: İspanyolca


CALL CENTER ÇALIŞIYOR! 14
Öğrencilerimiz Call Center uygulamasıyla belirli zaman aralıklarında Native öğretmenlerimiz tarafından aranarak, dil becerileri geliştiriliyor. Uygulamamızı izleyin, beğeneceksiniz!

CALL CENTER IS WORKING! 14
Our students are called by our Native teachers at certain time intervals through the Call Center application and their language skills are developed. Follow our app, you will like it!