Life Skills Street

Erciyes Koleji Ortaokulu olarak yoğunlaştırılmış Çift Dil eğitiminin “Life Skills”(Yaşam Becerileri) uygulanması, tam kuşatıcılıkla dilin her yönden geliştirilmesi anlamında kullanılır. Bu sistemle dilin ‘öğrenilmesi’ değil, ‘dil edinilmesi’, yani ana dile yakın bir düzeyde yaşanabilmesi hedeflenmektedir.

Neden “Life Skills” (Yaşam Becerileri) Dil Eğitimi?

Sadece gramer öğretmekle yetinen okulların öğrencileri, mezun olduklarında o dili konuşma, okuma ve anlama konusunda yetersiz kalıyorlar. “Life Skills”(Yaşam Becerileri)sistemiyle dil edinen öğrenciler ise, anadili İngilizce ve İspanyolca olan bir ülkeye gittiklerinde isteklerini ifade edebilir, çevrelerini anlayabilir, okuma ve dinlemeler yapabilirler.

Sistemi Nasıl Uyguluyoruz?

Erciyes Koleji Ortaokulu’nda“Life Skills”(Yaşam Becerileri)Dil Eğitimi, 5.sınıftan itibaren uygulanır. Sistem “dört aşamalı bir beceri kazandırma döngüsü” ile işletilmektedir. Gramer öğrenme, dili aktif konuşabilme ve hayata uyarlayabilme süreçleri iç içe olarak yaşanırken, bunları “zihinsel pekiştirme” süreci izler. Bu süreçle birlikte onlara kurallardan uzak, sınır koymadan, günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri ortamın sağlandığı sokağımızda “Life Skills”(Yaşam Becerileri)programımız ile dil eğitimimize devam edilmektedir.

Öğren: Teknoloji destekli gramer eğitimi.

Konuş: Yabancı öğretmenlerle, kelime ve konuşmaya dayalı “SpeakingLesson”.

Hayata Uyarla: Özel olarak dil edinimi için tasarlanankurallardan uzak, sınır koymadan, günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri ortamların sağlandığı “Life Skills” “Yaşam Becerileri” dil sokağımızda yaşayarak öğrenme.

Pekiştir: İsteğe bağlı dil kampları ile yıl içinde edinilen dil becerilerini içselleştirme ve kalıcı hale taşıma.