Logo İmgesel Açılımı

Erciyes Kolejinin “Dilde Yaşam Becerileri Sokağı”dır. Öğrencilerimiz için sahnelerden oluşturulmuş bu sokakta günlük hayattan canlandırmalarla yabancı dil yaşam becerileri kazandırılır ve öğrencilerimiz yabancı dile aşina hale getirilir.

"KİTAP" Kitaplar dünyaya açılan pencerelerdir. Yabancı dili kitaplardan öğrencilerimizin dünyasına taşıyor, onları dile hâkim bireyler olarak yetiştiriyoruz.

"DÜNYA" Evrenselliği temsil eder. Erciyes Kolejinde dile hâkim olarak yetişen öğrenciler dünyanın herhangi bir yerinde evrensel olarak dilde yaşam becerilerine hâkim olurlar.

"5 YILDIZ" Kalitenin ve yükselmenin simgesidir. Kaliteli bir yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz 5 yıldızlı bir deneyimle okulumuzdan mezun olurlar.

"YEŞİL" Gençlik, yenilik ve dinamizmi simgeler. Gençliğin başında bizimle yetişmeye başlayan öğrencilerimiz yeniliklerle dolu yabancı dil eğitimimizle dinamik ve aktif olarak hayata hazırlanırlar.

"MAVİ" Güven ve sorumluluğun rengidir. Biz öğrencilerimize güveniyor ve onları yabancı dilde sorumluluk bilinciyle yetiştiriyoruz.

Biz Burada Öğrencilerimize Pratik Yabancı Dil Becerileri Kazandırıyor, Onları Yaşam Becerileriyle Donatıyoruz.