Call Center Nedir?

Speaking Skills CALL CENTER - Konuşma Becerileri ÇAĞRI MERKEZİ

İngilizce ve İspanyolca olarak yabancı öğretmenlerimiz ile (native speaker) yürüttüğümüz otantik bir uygulamadır. Konuşma Becerileri CALL CENTER (Speaking Skills CALL CENTER) otantik uygulaması ile Erciyes Koleji, öğrencilerinin yabancı dil becerilerini evrenselleştirmeyi hedeflemektedir.

Bu çalışmada, öğrencilerimiz periyodik olarak öğretmenleri tarafından telefon ile aranmakta ve öğrendikleri konularla ilgili İngilizce ve İspanyolca sohbet ederek telefonda iletişim becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimiz, İngilizce ve İspanyolca dillerini otantik durumlarda uygulama, gerçek hayatta da kullanma konusundaki özgüvenlerini arttırmaya çalışmaktadır.

Öğrencilerden edindikleri yabancı dil becerileri ile anlatımlar, diyaloglar ve tasvirler kullanarak kendilerini ifade etmeleri istenmektedir. Native speaker öğretmenlerimizin "derslere etkin katılım", "ödevleri eksiksiz yapma", "okul ve sınıf kurallarına uyma", "dinleme ve konuşma becerilerinde iyi performans sergileme" kriterlerine göre öğrencilerimizi seçtiği otantik uygulamamız Konuşma Becerileri CALL CENTER (Speaking Skills CALL CENTER)’da öğrencilerimizin seviyelerine göre diyaloglar düzenlenmektedir.

Öğrencilerimiz, öğretmenleriyle telefonda iletişim kurarken yabancı dili kullanırlar. Mimik desteği olmadan anlama becerilerini geliştirirken, küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen ve en az iki farklı dili anadili düzeyinde konuşabilen üstün nitelikli bireyler olarak yetişirler.

Bu uygulama ile öğrencilerimiz;

  • Yaşamları boyunca yabancı dili kullanma imkânı bulur,
  • Eş zamanlı olarak cevap verme yetilerini geliştirir,
  • İşitsel olarak gelişir,
  • Telefonda yabancı biri ile diyalog kurar,
  • İletişim özgüvenini arttırır,
  • Diyaloglarla öğrendikleri konuları pekiştirir.
     

ERCİYES KOLEJİ’NDE DİL KULLANILARAK ÖĞRENİLİR!