OYUN ÇOCUKLARIN DİLİDİR!

OYUN ÇOCUKLARIN DİLİDİR!

Çocuklar, bilişsel ve davranışsal olarak oyunla  gelişir.   Çocuk, oyunla kendini ifade etme becerisi kazanır. Kendine güveni artar, farkındalıkları gelişir. Bizler de öğrencilerimizin bu becerilerini desteklemek ve geliştirmek adına İlkokul rehberlik birimi olarak sahneyi öğrencilerimize bıraktık. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.

GAME IS THE LANGUAGE OF CHILDREN!

Children develop cognitively and behaviorally with the game. Child gain ability to express himself/herself through the game. Their self-confidence increases, their awareness develops. In order to support and develop these skills of our students, we left the stage to our students as the Primary school guidance unit. We thank all of our students who participated.