OKUMA BECERİLERİ SINAVI SONUÇLANDI!

OKUMA BECERİLERİ SINAVI SONUÇLANDI!
Okuma Becerilerini ölçen benzersiz sınavın sonuçları açıklandı. Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyor, yaşam becerilerinin de okuma becerileri gibi bir ömür sürmesini diliyoruz.

THE READING SKILLS EXAM HAS BEEN RESULTED!
The results of the unique exam, which measures reading skills, were announced. We congratulate all of our students who have achieved success and wish that their life skills, like reading skills, last a lifetime.

#TheFutureisAtSummitWithUs #GelecekBizimleZirvede #ErciyesKoleji #ErciyesCollege #İngilizce #English #İspanyolca #Spanish #Almanca #German #Kayseri #Talas #Eğitim #Education #Okul #School #ÖzelOkul #PrivateSchool