FENBEG Sınavı

FENBEG Nedir?

FENBEG, fen okuryazarılığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve 3-8 sınıf Fen ve Teknoloji dersi kazanımları üzerine kurulan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş bir sınav uygulamasıdır. Bu uygulamada öğrenciler soruları çözerken aynı zamanda boya kalemleri ve farklı apartlarda kullanmaktadır. Bu şekilde öğrenciyi çok yönlü ve çok boyutlu ölçme ve geri bildirim verme imkanı sunmaktadır.

Öğrencim / Çocuğum FENBEG Uygulamasına Neden Katılsın?
Fen Okuryazarlığını Belirleme: Fen okuryazarlığı, yalnızca fen kavram ve teorileri hakkında bilgi sahibi olmayı değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ile ilgili ortak prosedürler, uygulamalar ve bunların bilimin ilerlemesinin nasıl sağladığını bilmeyi de gerektirir. FENBEG sınavı Fen okuryazarlığını Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar (PISA, TIMSS) standartlarında ölçebilen tek uygulamadır.

Fen Kapsamını Temsil Etme
FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, Dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı; bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere 3 temel yeterlikte ele alınmıştır. Bu şekilde Fen okuryazarlığını bütün bilgi ve becerileri kapsayacak biçimde ölçebilmektedir.

Üst Düzey Düşünme Becerileri
FENBEG testi öğrencinin sadece bilgi düzeyini değil aynı zamanda analiz etme/problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerilerini de ölçmektedir. Bu noktada PISA standardında bir uygulama sunmaktadır.

STEM Becerileri
FENBEG testleri, fen okuryazarlığı görüşünün yanında STEM eğitimi ile kazandırılmış beceri ve bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçme araçlarından biri olma özelliği de taşımaktadır.

Çok yönlü Geri Bildirim ve Karne Sistemi
FENBEG bireyselleştirilmiş geri bildirim veren karne yaklaşımı ile öğrencilerin hem bilişsel düzeyleri hem de üst düzey becerilerine ait üstün ve eksik yönlerini belirlemekte raporlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin eksik yönlerine ilişkin kılavuz bilgiler içeren bireysel geri dönüt sistemi ile sadece bir ölçme aracı değil aynı zamanda bir eğitim uygulaması olarak öğrencilere hizmet vermektedir.