2019/2020 EKTALKSx Veli Röportajları
EKTALKSX'I SORDUK!
Erciyes Kolejinin farklı yarışması EktalksX'in ardından bize neler kazandırdığını velilerimize sorduk. Güzel yorumları için minnettarız. Erciyes Koleji tam anlamıyla hayatı da öğreten bir okuldur. İzliyoruz!

WE ASKED ABOUT EKTALKSX!
After Erciyes College's different competition EktalksX, we asked our parents what it gained us. We are grateful for their lovely comments. Erciyes College is literally a school that teaches life, as well. We are watching!