TELL EN ESPAÑOL İspanyolca Konuşma ve Yetenek Yarışması

TELL EN ESPAÑOL Nedir?

Erciyes Koleji "TELL EN ESPAÑOL" İspanyolca Konuşma ve Yetenek Yarışması, öğrencilerin yabancı dilde iletişim becerilerini ölçmek, sosyalleşmelerini görmek, konuşma yetilerini üst düzeyde kullanabilme fırsatı sağlamak, dili etkin kullanabilme yeteneklerini tespit etmek ve Dual Language – (Çift Dilli Eğitim) Modelini önemini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen bir yetenek yarışmasıdır.

Hedef Kitle: "TELL EN ESPAÑOL"  Konuşma ve Yetenek Yarışmasına okulumuzda öğrenim gören okuyan 6 ve 7. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.

TELL EN ESPAÑOL’ da Ne Yapılır?
Öğrencilerin sunumlar yaparak; konuşma, anlama ve kendilerini İspanyolca olarak doğru ve etkin bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Değerlendirmede bu yetenekleri göz önünde bulundurulur.

İlk aşamada İspanyolca öğretmenlerinden oluşan organizasyon komitesi ile sohbet ve tanışma toplantısı yapılır. Bu oturum sonunda konuşma ve kendini ifade etmede yeterli olan öğrenciler finale kalırlar. Finale kalan öğrencilere final tarihinden önce bir bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu toplantıda öğrencilerin final sunumu için neler yapmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilir. Final sunumunda ise bağımsız jüri karşısında resim, fotoğraf, kukla, kostüm, eşya, slayt, video, müzik vs. gibi görsel ve işitsel materyaller kullanılarak yeteneklerini sergilerler.

TELL EN ESPAÑOL Nerede Yapılır?
Sunumlar ve diğer organizasyonlar iki aşamalı olarak kampüsümüzde; Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek bağımsız kişilerden oluşan jüri karşısında yapılır.

TELL EN ESPAÑOL Kişiye Ne Kazandırır?
1. Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin dili kurgusal bir zeminde incelikleriyle öğrenebilmelerine imkân sağlar.
2. Öğrencinin var olan potansiyelini ortaya çıkarır.
3. Öğrenme alanları olan bilişsel, duyusal ve devinişsel alanlara aynı anda hitap ederek kalıcı öğrenme sağlar.
4. Farkına varmadan öğretirken öğrenmeyi de eğlenceli hale getirir.
5. Öğrencilerde özdenetim, özgüven ve sorumluluk bilincini geliştirir.
6. Disiplinler arası öğretimle İspanyolcayı sahneye taşıyarak öğrencilere unutamayacakları bir deneyim kazandırır.