YABANCI DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM

ÇOK DİLLİ EĞİTM MODELİ
Yabancı Dili Sadece Anlayan Değil, Dünya Standartlarında Konuşabilen Bireyler Yetiştirmek Birinci Hedefimizdir.

"Küreselleşme anlamında giderek küçülen dünyamızda farklı toplumlar arasında iletişim çok önemli hale gelmiştir. Günümüzde, iletişim çok yönlü ve farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Yabancı dil bilmek başka uluslarla iletişim kurmada kuşkusuz önemli bir yere sahiptir. Ülkelerin, uluslararası ilişkilerini, sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim ve kültür alanlarda daha ileri götürmek için yabancı dil bilen insanlara ihtiyacı vardır. Dolaysıyla, günümüz dünyasında çok dillilik özendirilmektedir. Ülkemizin kalkınmış ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için eğitim sistemimizin gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaması gerekir."

Öğrencilerimizi kültürüne değerlerine bağlı, farklı iki dil edinerek 21. Yüzyıl donanımlarıyla dünya ile yarışan topluma yararlı bireyler olarak eğitmeyi amaçlıyoruz. Okulumuzda eğitimi verilen 1. yabancı dil “evrensel dil” olarak kabul gören İngilizce ve 2. yabancı dil "en çok konuşulan 3.dil, en yaygın 2.dil" olarakta İspanyolca'dır. Dil öğretiminde dünyadaki yeni teknik ve yöntemleri yakından izleyen okulumuzda Avrupa standartlarında bir dil eğitim verilir ve anadil edinimi ilkelerine göre biçimlendirmesi nedeniyle “Bilingual/Çift Dilli Eğitim” programı bir dil edinim politikasını izler.

Bu politikaya göre, yabancı dil eğitimi, anadilin edinilme biçiminde desteklenir; yani eğitimi alınan dili, tıpkı anadilin edinilme biçimi gibi kuralları ezberlenmeden ve farkında olmadan edinme ilkesi benimsenir. Bu ilke kapsamında, dil derslerinde hedefimiz öğrencilerimize bir süre sonra unutacakları bilgiler olarak ezberletmek değil, iletişim kurmak için kullandıkları bir araç haline getirmektir. Bu nedenle okulumuz yabancı dil eğitiminde dili “öğretmekten” çok öğrencilerin dili “edinmelerini” sağlamayı hedefler. Gramer kuralları üzerine kurulan “öğrenme” bu kuralların bol miktarda alıştırma ve pratikle otomatik hale getirilmesine dayanırken “edinim” süreci, gramer kurallarının “bilinçli” olarak fazlasıyla kullanımını ve sıkıcı kalıpları ezberlemeyi gerektirmez. Dili edinenler, dilbilgisi kurallarını farkında olmadan ancak neyin doğru olduğuna dair bir “his” geliştirerek kazanır.

“Yaşayarak” öğrenme anlayışı üzerine yapılandırılmış olan İngilizce ve İspanyolca dersleri farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu (native) öğretmenlerden oluşan çok uluslu kadromuz, öğrencilere geniş bir çeşitlilik ve deneyim sağlarken, onların yabancı dili küresel bir dil olarak algılamaları ve öğrenmelerine de destek olmaktadır.

İki yabancı dil eğitimi, “İspanyolca üzerinden İngilizce” ve “İngilizce üzerinden İspanyolca” derslerimiz ile aynı anda iki dile de vurgu yapma imkânı sağlayan zenginleştirilmiş uygulamalarla desteklenmektedir.

Amacımız; öğrencilerimizi mezun ederken onları Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın belirlediği düzeylerden B2 düzeyine getirmek ve kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. 

Yabancı Dilde Güçlü Başlangıç

5. Sınıflar hazırlık sınıfı olup, öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitim modelimizde dört dil becerisi olan; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) becerilerine uygun bir program olan kur sistemiyle verilir. Dil okullarında olduğu gibi öğrenciler, kendi seviyesinde öğrencilerin olduğu gruplarda eğitim alırlar. Bu sayede özgüven ve derse iştirak artar, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanır. İletişim odaklı eğitim hem okulda hem de evde yapılan entegre çalışmalar içerir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (CEFR) uygun olarak oluşturulan İngilizce programı toplam 8 kurdan oluşur. Her bir kur 1 dönem (3 periyot) sürer. Kur sonunda yapılan ölçme değerlendirme sınavından başarılı olan öğrenciler bir sonraki kura devam etmeye hak kazanır. Erciyes Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırılmıştır.

Buna göre öğrencilerimiz haftada;

5. sınıfların haftalık ders programında 18 saat İngilizce 6 saat İspanyolca derslerine yer verilmektedir.

6. sınıfların haftalık ders programında 12 saat İngilizce 4 saat İspanyolca derslerine yer verilmektedir.

7. sınıfların haftalık ders programında 10 saat İngilizce 4 saat İspanyolca derslerine verilmektedir.

Ortaokulun 5., 6., ve 7. sınıf düzeylerinde haftada toplam 2 saat olmak üzere 1 saat İngilizce Matematik ve 1 saat İngilizce Fen Bilimleri olarak yapılmaktadır. 

Sınav yılı olması nedeniyle 8. Sınıf öğrencileri için bu uygulamaya yer verilmemektedir.

Dil Eğitim Programımızda

 • Dinleme,konuşma,okuma ve yazma becerileri sistemli bir şekilde geliştirilir ve anadil kazanımında olduğu gibi iletişim ve kazanım odaklı en doğal öğrenme ortamları sağlanarak dili edindirme hedeflenir.
 • Ulusal Sınavlar ve LGS yabancı dil sınavında en yüksek başarıyı hedefleyen ve sınav becerilerini geliştiren bir dil eğitimi veriyoruz.
 • Yabancı dili sosyal yaşamın her alanında kullanabilecekleri ve düşüncelerini akıcı olarak ifade edebilecekleri şekilde öğretmeyi hedefliyoruz.
 • Dil öğretim ortamlarında ülkemizde ve dünyada uygulanan en yeni yöntem&teknikler ve en modern teknolojileri kullanmaya özen gösteriyoruz.
 • İdealist, alanında uzman ve tecrübeli dil öğretmenleriyle eğitim veriyoruz.
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Dil Kampları&Gezileri, Yaz Okulları düzenliyoruz.
 • Yabancı dilde danışman öğretmenlerimizce yapılan akademik takip ve ödevlendirme sistemimiz vardır.
 • Çocuklarımızın dili eğlenerek keyifle öğrenmesi için Dijital Eğitim programları uyguluyoruz.
 • JMUN (Junior Model United Nations - Model Birleşmiş Milletler), World Scholar’s Cup ve DI Hayal Gücüne Yolculuk gibi uluslararası projelerde yer almalarını sağlıyoruz.
 • TOEFL dünya üzerinde lisans ve yüksek lisans alanında geçerliliği en yüksek olan sınav uygulanmasıdır. Başta ABD ve Kanada’daki üniversiteler olmak üzere öğrenci kabulünde büyük önem taşıyan bu sınav; Türkiye’de üniversitelerin hazırlık sınavını atlamak üzere zorunlu tutulmuştur. Okulumuz TOEFL Junior (6. ve 7. sınıflar); TOEFL Primary (5. sınıflar) sınavını uygulamaktayız.
 • İlerideki kariyer seçiminde Bilingual/Çift Dilli eğitim ile bir adım öne geçirmeyi hedefliyoruz.