YABANCI DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM

Küreselleşme anlamında giderek küçülen dünyamızda farklı toplumlar arasında iletişim çok önemli hale gelmiştir. Günümüzde, iletişim çok yönlü ve farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Yabancı dil bilmek, başka uluslarla iletişim kurmada kuşkusuz önemli bir yere sahiptir. Ülkelerin uluslararası ilişkilerini; sosyal, siyasi, ekonomik alanlarda ve eğitim-kültür alanlarında daha ileriye götürebilmek için yabancı dil bilen insanlara ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, günümüz dünyasında insanlar çok dilliliğe özendirilmektedir. Ülkemizin kalkınmış ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için “Eğitim sistemimizin, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaması gerekir." düşüncesini benimsedik.

Öğrencilerimize kültürüne ve değerlerine bağlı bir şekilde 21. Yüzyıl donanımlarıyla farklı 2 dil öğreterek onları dünya ile yarışan, topluma yararlı bireyler olarak eğitmeyi amaçlıyoruz. Okulumuzda eğitimi verilen 1. yabancı dil İngilizce;  2. yabancı dil ise İspanyolcadır. Sizin de bildiğiniz üzere İngilizce bütün dünyanın kabul gördüğü “evrensel” bir dildir. İspanyolca ise dünyada "en çok konuşulan 3.dil ve en yaygın 2.dil" olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple dil öğretiminde dünyadaki yeni teknik ve yöntemleri yakından izleyen okulumuz, Avrupa standartlarında bir dil eğitimi verir.

İngilizce ve İspanyolcanın ikinci yabancı dil olarak öğrenilmesi sürecinde hedeflenen kazanımlara sahip olmaları için öğrencilerin gerçekleştirilen etkinliklere aktif bir şekilde katılımları gerekir. Bu amaçla tasarlanan ortamlarda öğrencilerin etkinliklere aktif katılımcı rolüyle katılmalarının zeminin oluşturan etkili yöntemlerden birisi, belki de en önemlisi iletişimsel yöntemdir. İletişimsel yöntemde öğrencilerin hedef dili etkili bir şekilde kullanabilmelerine yönelik temel dil becerileri kazanabilmesinin yanında sosyal becerileri de kazanabilmesi en öncelikli amaçtır.

Dil eğitim politikamızda “Yaşayarak Öğrenme” anlayışı da vardır. Yaşayarak öğrenme anlayışında  “bireyin öğrenmesi” deneyimleye, keşfetmeye dayalıdır. Aynı zamanda hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngörür. Bizler bu sebeple öğrencilerimizin o dili, doğal yolla kazanabilmeleri için İngilizce ve İspanyolca derslerini farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu (foreign ve native) öğretmenlerden oluşan çok uluslu kadromuz ile deneyimlemesini sağlamaktayız. Ayrıca öğrencilere geniş bir çeşitlilik ve deneyim sağlarken onların yabancı dili küresel bir dil olarak algılamaları ve öğrenmelerine de destek olmaya çalışmaktayız.

“Bilingual/Çift Dilli Eğitim”inin yanı sıra iki yabancı dil eğitiminde, “İspanyolca üzerinden İngilizce” ve “İngilizce üzerinden İspanyolca” derslerimiz ile de aynı anda iki dile vurgu yapma imkânı sağlayan zenginleştirilmiş uygulamalarla desteklenmektedir.

Erciyes Koleji Yabancı Diller Departmanı olarak amacımız: öğrencilerimizi mezun ederken onları Avrupa Dil Gelişim Dosyası’ nın belirlediği düzeylerden B2 düzeyine getirmek ve kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

YABANCI DİLDE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

5. Sınıflar; hazırlık sınıfı olup öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitim modelimizde dört dil becerisi olan; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) becerilerine uygun bir program olan kur sistemiyle verilir. Dil okullarında olduğu gibi öğrenciler, kendi seviyesinde öğrencilerin olduğu gruplarda eğitim alırlar. Bu sayede özgüven ve derse katılım artar, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanır. İletişim odaklı eğitim hem okulda hem de evde yapılan bütünleşmiş çalışmaları içerir. Okulumuzda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (CEFR) uygun olarak oluşturulan İngilizce programı uygulanır.

Buna göre öğrencilerimiz haftada;

5. sınıfların haftalık ders programında 18 saat İngilizce dersine ve 6 saat İspanyolca dersine yer verilmektedir.

6. sınıfların haftalık ders programında 12 saat İngilizce dersine ve 4 saat İspanyolca dersine yer verilmektedir.

7. sınıfların haftalık ders programında 10 saat İngilizce dersine ve 4 saat İspanyolca dersine yer verilmektedir.

Sınav yılı olması nedeniyle 8. Sınıf öğrencileri için bu uygulamaya yer verilmemektedir.

Dil eğitimi programımızda; öğrencilerimizin dilbilgisi kurallarını ezberlemeden Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) becerilerini bütüncül olarak kazanmalarını hedefliyoruz. Ayrıca ulusal sınavlar ve LGS yabancı dil sınavında da en yüksek başarıyı hedefleyen ve sınav becerilerini geliştiren bir dil eğitimini de vermekteyiz.

Erciyes Koleji olarak bizler;

Yabancı dili sosyal yaşamın her alanında kullanabilecekleri ve düşüncelerini akıcı olarak ifade edebilecekleri şekilde öğretmeyi hedefliyoruz. Dil öğretim ortamlarında ülkemizde ve dünyada uygulanan en yeni yöntem teknikler ve en modern teknolojileri kullanmaya özen gösteriyoruz. İdealist, alanında uzman ve tecrübeli dil öğretmenleriyle eğitim veriyoruz. Yurt İçi ve Yurt Dışı Dil Kampları ve Gezileri, Yaz Okulları düzenliyoruz. Yabancı dilde danışman öğretmenlerimizce yapılan akademik takip ve ödevlendirme sistemini uyguluyoruz. Çocuklarımızın dili eğlenerek keyifle öğrenmesi için dijital eğitim programları kullanıyoruz. JMUN (Junior Model United Nations - Model Birleşmiş Milletler), World Scholar’s Cup ve DI Hayal Gücüne Yolculuk gibi uluslararası projelerde yer almalarını sağlıyoruz. İlerideki kariyer seçiminde Bilingual/Çift Dilli eğitim ile bir adım öne geçirmeyi hedefliyoruz.

Uygulanan bu çalışmaları niçin mi yapıyoruz?

Bu sorunun en öz cevabı şu cümle olsa gerek:

Yabancı dili, dünya standartlarında anlayan ve konuşabilen bireyler yetiştirmek için.