Uzaktan Eğitimde Neler Yapıyoruz?

CANLI SINIF DERSLERİ

Canlı derslerimizi en etkili şekilde vermek için öğrenci ve öğretmenlerimize Zoom Education’ın lisanslı hizmetlerini kendi web sitemize entegre edilmiş şekilde sunuyoruz.

Öğretmenlerimiz; yöneticilerimiz gözetiminde, bilişim uzmanlarımızca geri planda oluşturulan dokümanların mentörlüğünü bu alanda yürütüyor ve 20 dakika konu özet anlatımı yapıyorlar. Aynı zamanda rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve mentör öğretmenler birlikte çalıştıkları öğrencileriyle bire bir görüşmelerini yine bu alanda takip ederek “Bana Özel İnteraktif Sistemde” kayıt altına alıyorlar.

ÖDEVLER-PROJELER

Ödevler, sisteme yüklenen ders içerikleri türlerine göre verilir. Öğrenciler kendilerine iletilen doküman ve basılı materyallerle çalışmalarını yürütürler. Disiplinler arası gönderilen çalışmaları tamamlayan öğrenciler, öğrenme çıktılarını öğretmenleri ile paylaşırlar.

ONLINE SINAVLAR-TESTLER

Konu kavrama testleri sistem üzerinden online olarak yapılır. Belirlenen zaman çizelgesi içinde yapılan testlerin sonuçları kısa zamanda alınarak doğru ve yanlışlar belirlenir. Öğrenciler soru çözüm videolarını izleyerek doğru ve yanlış cevap verdikleri soruların değerlendirmesini yapar.

Erciyes Koleji öğrencileri, Türkiye genelinde online deneme sınavlarına katılarak genel durumlarını ve soru çözümlerini aynı akşam rapor olarak alabilirler. Öğrenciler, sınavlardaki başarılarını görebilirken aynı zamanda açık uçlu sorularla kendilerini geliştirir ve öğretmenleriyle birlikte cevaplarını kontrol edebilirler.

Bütün testlerdeki amacımız öğrencilerimizin konu/kazanım eksiğini belirlemek ve anında geri bildirimler oluşturmaktır.

DERS VİDEOLARI

Öğrencilerin derslere aktif olarak katılabilmesi oldukça önemlidir. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi derste söz hakkı istemesi, yorum katabilmesi, sanal ortamda sınıf atmosferinde gibi hissedebilmesi öğrencinin avantajıdır.

Bütün derslerimizi geriye dönük olarak 1 ay kayıt altında tutup herhangi bir mazeretten dolayı derse katılamayan öğrencilerimizin dersi telafi edebilmesi veya anlatılan dersi tekrardan izlemek isteyen öğrencilerimize de ulaşım imkânı sunulmaktadır.

Bu sayede derse katılamayan öğrencilerimiz veya dersin tekrarını izlemek isteyen öğrencilerimiz, anlatılan derslere anında ulaşarak derslerini tam manasıyla takip edebilmekte ve öğretmenlerimiz tarafından öğrencimizin dersi izleme yüzdesine de ulaşabilmektedir.

ONLINE ETÜTLER

Bire bir ilginin, bireysel çalışmaların ve motivasyonun çok büyük bir oranda başarı getirdiği bilinciyle düzenlediğimiz online etütlerde 1 - 3 kişilik gruplarla öğrencilerimiz kendilerini daha özel hisseder. Bu etütler sayesinde öğrenciler anlamadığı konuları tekrar tekrar sorabilme şansı bulur.

Her biri bizim için özel olan öğrencilerimiz için sunduğumuz bu modelde birçok öğrencinin akademik başarısını daha da arttırarak yoluna devam ettiğine şahit oluruz.

TÖREN, KUTLAMA VE ETKİNLİKLER

Eğitim ve öğretimi mümkün olduğunca aktarmaya çalıştığımız salgın sürecinde çok önemli olan değerlerimiz de göz ardı edilmez. MEB takviminde yer alan bütün anma ve kutlama törenlerinde stüdyo ortamında ortak şuur oluşturarak bir araya gelinir.

Yapılan canlı yayınlarda öğrencilerimiz; bayrak, vatan, millet ve daha nice kıymettar değeri anmanın ve kutlamanın yanı sıra veli-öğrenci seminerlerine, yazar-şair söyleşilerine aktif olarak katılıp öğretmenleri, arkadaşları ile yan yana olmamasına rağmen yürekleriyle buluşurlar.

EGİM (ERCİYES GELİŞİM İZLEME MERKEZİ) ÇALIŞMALARI

Kurumumuzda, belki de özel okullar içinde ilk kez uygulanan bir model ile Rehber Öğretmenlerimizin ve Ölçme Değerlendirme Uzmanlarımızın tek çatı altında toplandığı, okulun öğretim hedefleri içinde son derece önemli bir yer tutan akademik ve psiko-sosyal başarının değerlendirildiği bir merkezimiz bulunur.

Bu oluşum Erciyes Gelişim ve İzleme Merkezi, kısa adıyla EGİM’dir. Nicel ve nitel bulguları, tıpkı olması gerektiği gibi, tek bir merkezde birleştirebildiğimiz, uzun ve zahmetli eğitim yolunda; bizim ve öğrencilerimiz için yol gösterici bir ışık olması açısından son derece önemsediğimiz EGİM, tüm kaynakları ile öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her daim yanındadır.

Erciyes Koleji olarak öğrenmenin merkezine koyduğumuz öğrencilerimizi seviyor ve önemsiyoruz. EGİM çatısı altında Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerimiz:

Öğrencilerin akademik durumlarını anlamada, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini takip etmede bilimsel olarak geçerliği ve güvenirliği çalışılmış test ve envanterlerden faydalanmaktadır.

Bu test ve envanterlerden bazıları;

 • Yaşam Pencerem Risk Haritası,
 • Öğrenme Stilleri,
 • Çoklu Zekâ Envanteri,
 • Sınav Kaygısı Ölçeği,
 • Tutum Ölçeği,
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi vb… ‘dir.
   

Yine EGİM çatısı altında bulunan ölçme ve değerlendirme uzmanlarımız;

 • Akademik Başarıyı İzleme Sınavları
 • Kalıcılık Sınavları
 • Deneme Sınavları
 • Konu Tarama Sınavları
 • Bursluluk Sınavları
 • Soru Bankası Oluşturma
 • Etüt Uygulamaları
 • Düşünme Becerileri Temelli Sınavlar
 • Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimini İzleme
 • Öğretimin Etkililiğini İzleme
 • Yabancı Dil Öğretiminde Dört Beceriye Dayanan Testlerin Ayrıntılı Olarak Değerlendirilmesi konularında aktif rol oynarlar.

​​​​​​AKADEMİ BİRİMİ

Erciyes Kolejinin gizli kahramanları olarak nitelendirdiğimiz, ikinci bir kadromuzdur Akademi Birimi öğretmenlerimiz.  Akademi öğretmenlerimiz öğrencilerimize sadece masa başı bire bir özel ders imkânı sağlamakla kalmayıp birebir ilginin ve motivasyonun zirvede olduğu özel derslerimizle anlaşılmayan konuların, soru modellerinin daha basite indirgenerek öğrencilerimize harika bir temel atma şansı sunmaktadır.

Konu eksiği olan ya da olmayan, konuyu bilen fakat bilgiyi kullanmakta zorlanan öğrenciler için onların farklı soru modelleriyle karşılaşmasını sağlayıp,mantık muhakeme geliştirme çalışmaları yapıp keyifli kolaylaştırılmış bir ders sunulur.

“Her öğrencinin kendine has bir öğrenme stili vardır.” düşüncesinden yola çıkıp bireysel olarak sunulan derslerde öğrencilerimizin aldığı yolu izlemek, başarıya ulaştığındaki mutluluğunu gözlemlemek ve yakaladığı bu başarıyı elde tutabilmek adına gösterdiği çabada her daim yanında olduğumuz öğrencimize hissettirilir ve başarılarına tanık olunur.

ONLINE LGS ÇALIŞMALARI

 1. Sanal sınıf ortamında, yeni LGS müfredatına göre hazırlanmış “Canlı Branş Dersleri” ile derslerimiz işlenir.
 2. Kayıt altına alınabilen canlı derslerimiz ile öğrencilerimiz kaçırdıkları dersleri tekrar izleme fırsatı bulur.
 3. Her branş bazında her gün düzenli olarak verilen “Bireysel Tamamlama” ödev çalışmaları ile öğrencilerimiz, öğrenilen konuları pekiştirirler.
 4. “Yeni Nesil – Mantık Muhakeme- Yetenek Soru Çözümleri” ile sayısal ve sözel muhakeme yeteneklerini geliştirirler.
 5. Özel gruplar oluşturularak öğrenci eksiklerine göre özel çalışmalar yapılır.
 6. Türkiye Geneli ve okul içi online deneme sınavları uygulanır.
 7. Bireysel Tamamlama Ödev Çalışmaları ve deneme sonuçlarına göre “Öğrenci Analizleri” çıkarılarak rehberlik birimi tarafından değerlendirme yapılır.
 8. Öğrenci analizlerine göre düzenlenen özel gruplarla sanal sınıflarda canlı Branş Etüt dersleri yapılarak öğrencilerimiz akademik olarak desteklenir.
 9. Düzenli Rehberlik hizmeti ve sınav mentörlüğü ile öğrencilerimizin ev ortamında da takipleri yapılarak sınava hazırlanmaları sağlanır.
 10. Online düzenlenen öğrenci –veli seminer ve söyleşileri ile sınav hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılır.
 
ONLINE VELİ TOPLANTILARI


Salgın koşullarından  dolayı velilerimiz ile yüz yüze bir araya gelme şansımız kısıtlı olsa da gizlilik esasına bağlı olarak her velimiz ile başta sınıf danışman öğretmenimiz olmak üzere tüm branş öğretmenlerimizin görüş beyan ettiği online veli toplantıları düzenlenir.

Bireysel olarak yapılan online veli toplantılarında öğrencilerimizin akademik başarılarındaki düşüşlerin ve artışlar öncülleri ile birlikte incelenir ve bilgi paylaşımı yapılır.

Yapılacak hamlelerin belirlendiği  verimli toplantılarda hem akademik hem sosyal anlamda öğrencimiz ile alakalı bilgi paylaşımında bulunulur.

 

2022
09.02.2021
Ziyaretçilerimizin kullanım deneyimini iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.