Logo İmgesel Açılımı

Logomuzdaki B harfi ve L harfi Blended Learning kelimelerinin baş harflerine işaret eder. Bu harflerin iç içe geçmiş olarak kullanılması "harmanlanmış" kelimesini vurgulamak içindir. Logomuzdaki gizlenmiş olan sonsuzluk işareti öğrenmenin sonsuz ve sınırsız olmasını anlatır. Logomuzun daire şeklinde olması dünyayı ve evrenselliği imgeler. Bu eğitim sistemiyle amacımız dünyavatandaşları yetiştirmek ve onları geleceğin evrensel dünyasına hazırlamaktır. Biz öğrenmeyi önemsiyoruz. Bu önemin farkında olan nesiller yetiştiriyoruz.

"SARI" Enerji ve mutluluğu temsil eder. Otantik uygulamaların enerjisinin sembolüdür. Öğrenciler,  yabancı dili, gerçek hayatta kullanılan ifadeleri öğrenirken enerjilerini yeniler ve mutlu olmayı öğrenirler.

"TURKUAZ" Açık iletişim ve düşüncenin açık olmasını simgeler. Ulusal ve uluslararası kamplarda; konuşma becerilerini geliştirmenin yanı sıra öğrencinin eğlenceli zaman geçirmesini ve iletişim becerilerini güçlendirmesini temsil eder.

"KIRMIZI" Liderlik ve rekabeti temsil eder. Ölçme ve değerlendirme öğrenme sürecinin farklı aşamalarında dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Liderlik vasıflarıyla donatılan öğrencilerimiz düşünme becerilerini üst düzeyde kullanmayı öğrenirler.

"PEMBE" Koşulsuz sevgi ve ilgiyi temsil eder. Sınavlar ve dijital eğitimlerle öğrencilerimizin dil yeterliliğini ölçer ve onlara yurtdışı kapılarını ardına kadar açar. Dijital eğitim ile yüz yüze öğrenme imkânı bulamayan öğrencilere ve farklı ülkedeki eğitim uygulamalarına da kolayca erişim imkânı sağlanır. Sevgi ve her durumda öğretimin temelidir.

"MAVİ" Sorumluluk, dürüstlük ve sadakati temsil eder. Yarışmalar başarıyı ortaya çıkarırken çok önemli deneyimler de kazandırır. Böylece öğrencilerimiz sorumluluk sahibi olmayı da öğrenirler.

"MOR" Duyguların ve enerjinin rengidir. Uluslararası konferansları simgelerken, duyguların hâkim olduğu yeni deneyimlere ve çevremizi genişletmeye açık olduğumuzu ifade etmektedir.

"YEŞİL" Güven, huzur ve umudun rengidir. Avrupa projelerini simgeler. Projeler, öğrencilerimize akranlarıyla iletişim kurarak farklı kültürleri tanıma imkânı verirken, öğrencilerin işbirliği becerilerini ve öz güvenlerini de arttırmaktadır.