İspanyolca Öğrenmenin Önemi

• İspanyolca dünya çapında en yaygın olarak kullanılan 2. dildir. Dünyada yaklaşık 500 milyon kişi İspanyolca konuşmaktadır.

• Amerika Birleşik Devletleri’nde İngilizce'nin ardından en yaygın olarak kullanılan lisan İspanyolca'dır. ABD'de yaklaşık 25 milyon kişinin İspanyolca konuştuğu tahmin ediliyor. 2020'li yıllara gelindiğinde her 100 Amerikan vatandaşının 40'ının anadil olarak İspanyolca konuşacağı öngörülmektedir.

• Günümüzde anadili İngilizce olan milyonlarca kişi ikinci dil olarak İspanyolca'yı öğrenmektedir. İspanyolca ikinci bir yabancı dil olarak da tüm dünyada en çok rağbet gören birkaç lisandan biridir.

• Gerek İspanyolca'ya olan ilginin artması gerekse İspanyolca konuşulan ülkelerdeki nüfus artışı İspanyolca konuşanların sayısının her geçen gün daha da artmasına yol açmaktadır. İspanya'dan Latin Amerika'daki ülkelere kadar bir çok ülke İspanyolca'yı resmi dil olarak kullanmaktadır.

• Son yıllarda oldukça rağbet gören İspanyolca, Almanya’dan Japonya’ya kadar çok sayıda ülkedeki okullarda zorunlu seçmeli ders seviyesinde okutulmaktadır. İspanyolca’ ya bu denli bir ilgi olduğundan şirketler işe alımlarda İngilizce ile birlikte İspanyolca da bilen adaylar arasından seçim yapmaktadırlar. Türkiye'de de tüm dünyada olduğu gibi İspanyolca'nın giderek artan önemi kabul ediliyor.

• Türkiye de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi, ticari bağlantılarında İngilizce ile birlikte İspanyolca’yı kullanmaya başlamış, böylece kısa bir sürede ticaretin birçok alanında İspanyolca hakim bir pozisyona yükselmiştir.