İnteraktif Eğitim Modeli Nedir?

Erciyes Koleji İnteraktif Eğitim Modeli
"Öğretmenim Hep Yanımda!"

Öğrencilerimiz, okulumuzun uzaktan eğitim platformu ve kendine özgü Bana Özel sistemiyle öğrenmeye devam ediyor.

Günümüzde bilgiye daha kolay erişilmesi ile birlikte internete ve birbirimize sürekli “sanal bağlantı”da olmanın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlantılar ancak doğru yönlendirme ile anlamlı, üretmeye yönelik, etik ve güvenli olabilir. Teknoloji; öğretmen ve öğrenci arasında dinamik bir ilişki kurulmasını mümkün kılarken bir yandan da öğrenmeye yönelik farklı öğrenme ortamlarının oluşturulmasını ve öğrencinin kendi öğrenme hızında ilerlemesini sağlamaktadır.

Alanında uzman çalışanlarımızdan oluşturduğumuz ekiplerimizin tasarladığı uzaktan eğitim programımız, okulumuzun her kademesindeki öğrencilerin yaşı, akademik hazır bulunuşlukları, beklentileri, dikkat süreleri, ekran başında geçirecekleri süreler, akademik ve teorik çalışmaların yanı sıra uygulamalı dersler ile sosyal ve duygusal beceri gelişimleri gibi etmenleri gözetmektedir.

Tüm seviye grupları için öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen canlı ders bağlantıları, özgün konu anlatımları, bireysel etüt dersleri ve PDR öğretmenlerimizin verdiği eğitimlerle öğrencilerimizin hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde yanında olmayı hedefleriz. 

Bahsedilen hedefler doğrultusunda uzaktan eğitim sürecine bakış açımız ve yaklaşımımız her durumda; zorlu koşullarda dahi sürdürülebilir, paylaşılabilir ve yönetilebilir bir içerik ve eğitim ile paydaşlarımıza sunulmaktadır. Sosyal etkileşimin, gerçek zamanlı yüz yüze iletişimin, anında geri bildirim ve müfredat dışı pek çok etkinliğin paha biçilemez olduğunun farkındayız ancak günlük öğrenme rutinini, uzaktan eğitim sürecinde de sürdürmeye devam ediyoruz.

Erciyes Koleji İnteraktif Eğitim modelinin işleyişi kurumumuz “Bana Özel” sisteminin içeriğine entegre edilmiştir. Yapılan entegre çalışmalarımızdan bazılarına "Uzaktan Eğitimde Neler Yapıyoruz?" sayfasından inceleyebilirsiniz. Ayrıca uzaktan eğitimde yapılan derslerin sınırlı sayıda videolarına da okul ve sınıf seviyelerine göre kategori haline getirilmiş sayfalardan izleyebilirsiniz.