EGİM (ERCİYES GELİŞİM İZLEME MERKEZİ)EGİM (Erciyes Gelişim İzleme Merkezi) olarak amacımız eğitim-öğretim ve psiko-sosyal çalışmaları tek çatı altında toplayarak öğrencilerimizin gelişimsel takibini çok daha sistematik hale getirmektir.

 EGİM alanları:

-   Ölçme ve Değerlendirme

-   Rehberlik Hizmetleri 

-   Psikolojik Danışmanlık

-   Veli Danışma Sistemi