Call Center - Çağrı Merkezi


Seaking Skills CALL CENTER - Konuşma Becerileri ÇAĞRI MERKEZİ

İngilizce ve İspanyolca olarak yabancı (Native Speaker) öğretmenlerimizle yürüttüğümüz bir uygulamadır. Erciyes Koleji öğrencileri Konuşma Becerileri ÇAĞRI MERKEZİ (Speaking Skills CALL CENTER) uygulaması ile dil becerilerini evrenselleştirmek hedeflenmektedir.

Bu çalışmada öğrencilerimiz periyodik olarak öğretmenleri tarafından telefon ile aranmakta ve öğrendikleri konularla ilgili İngilizce, İspanyolca görüşme ve sohbetlerde bulunarak, onlarda hem uzaktan iletişim adabını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmakta hem de bu konuda özgüvenleri artırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin öğrendikleri dil becerileriyle yabancı dili kullanarak anlatımlar, diyaloglar ve tasvirler yapması istenmektedir.

Öğrencilerimiz öğretmenleriyle iletişim kurarken yabancı dili telefonda kullanarak mimik desteği olmadan anlama kabiliyetlerini geliştirir, böylece küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilen ve en az iki farklı dili anadili düzeyinde konuşabilen üstün nitelikli bireyler olarak yetişirler.

Bu uygulama ile öğrencilerimiz,

  • Her an dili kullanma imkanı bulur,
  • Eş zamanlı cevap verme yetileri gelişir,
  • İşitsel duyuları gelişir,
  • Telefonda yabancı biri ile diyalog kurar,
  • Görüşme özgüvenini artırır,
  • Diyaloglarla öğrendikleri konuları pekiştirir.
 

ERCİYES KOLEJİ'NDE DİL KULLANILARAK ÖĞRENİLİR!