Blended Learning Program Nedir?

(Harmanlanmış Öğrenme Programı)
"Learning Matters"

Her geçen gün gelişim ve değişim gösteren dünyamızda iletişimin yeri daha da önem kazanmıştır. Kendi ana dilimizin yanı sıra en az bir yabancı dil bilmek, başka uluslarla iletişim kurmada kuşkusuz önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin kalkınmış ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için “Eğitim sistemimizin, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaması gerekir." düşüncesini benimsedik. Öğrencilerimize kültürüne ve değerlerine bağlı bir şekilde 21. yüzyıl donanımlarıyla İngilizce’nin yanı sıra Almanca ve İspanyolca olmak üzere iki farklı yabancı dil öğreterek onları dünyayı takip eden bireyler olarak eğitmeyi amaçlıyoruz.

Kurumumuzda eğitimi verilen yabancı diller; İngilizce, İspanyolca ve Almancadır. İngilizce, bildiğiniz üzere, bütün dünyanın kabul gördüğü “evrensel” bir dildir. İspanyolca ve Almanca ise dünyada en çok konuşulan diller arasındadır. Bu nedenle dil öğretiminde dünyadaki yeni teknik ve yöntemleri yakından izleyen kurumumuz, Avrupa standartlarında bir dil eğitimi vermektedir. Harmanlanmış öğrenme programı ile öğrencilerimizin etkinliklere aktif katılımcı rolüyle katılmalarına zemin oluşturarak hedef dili iletişimsel yöntemde kullanmalarını amaçlıyoruz.

Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning), çevrimiçi eğitim materyalleri ile geleneksel materyalleri farklı öğretim yöntem ve teknikleri ile birleştiren bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Harmanlanmış Öğrenme Programı (Blended Learning Program), öğretmenlere öğrencilerinin öğrenme sürecini kişiselleştirmek için daha fazla fırsat sağlamakta ve böylece öğrencilerin kendilerini ifade etme motivasyonlarını artırmaktadır. Bu nedenle, harmanlanmış öğrenmede öğrenci, aktif bir öğrenme sürecinin merkezinde bulunmaktadır. Bu yaklaşım, öğrenciye kolaylık sunarken, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarını kontrol etme ve uzaktan öğrenme yeteneğine sahip olmalarına yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerimiz, herhangi bir öğrenme sürecinde aktif rol oynamaktadır ve bu nedenle geçmiş bilgileri ve bireysel özellikleri öğrenme süreçlerini etkilemektedir. Harmanlanmış öğrenme etkinliği için, cinsiyet, yaş ve deneyim gibi değişkenlerin yanı sıra, öğrencilerimizin geçmiş bilgileri, kendini ifade edebilme yetileri, bilgisayar yeterlilikleri, sosyal yaşamları ve aile desteğini göz önünde bulunduruyoruz.

Erciyes Koleji olarak, Harmanlanmış Öğrenme Programı (BLP) ile, hem yüz yüze hem de teknoloji destekli öğretim ve öğrenme deneyimleri sağlıyoruz. Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde işlenen derslerimizde, öğrencilerimizin yabancı dilde dört temel beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşmada kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayarak pasif öğrenmeden aktif öğrenmeye geçişi destekliyoruz. Bu fikir doğrultusunda, teknolojiyi sınıf içi öğretime entegre ediyor ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra dil eğitim politikamız, “Yaşayarak Öğrenme” anlayışını içermektedir. Yaşayarak öğrenme anlayışında  “bireyin öğrenmesi” deneyime ve keşfetmeye dayalıdır. Bizler bu sebeple öğrencilerimizin o dili, doğal yolla kazanabilmeleri için yabancı dil derslerini farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu (foreign ve native) öğretmenlerden oluşan çok uluslu kadromuz ile deneyimlemesini sağlamaktayız. Ayrıca öğrencilere geniş bir çeşitlilik ve deneyim sağlarken onların yabancı dili küresel bir dil olarak algılamalarına ve öğrenmelerine de destek olmaya çalışmaktayız.

Her eğitim öğretim yılı başında öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeleri ve öğrendiklerini aynı dil seviyesindeki bireylerle kullanabilmeleri için seviyelere ayrılmış sınıflarda kur sistemi uyguluyoruz. Kur belirleme sınavı ile öğrencilerimizin birbirine yakın düzeyde eğitim almasını amaçlıyoruz. Bu sayede özgüven ve derse katılım artmakta, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanmaktadır. Anaokulunda başlayan İngilizce dil eğitimimiz yoğun bir şekilde 5. Sınıfta haftada 24 saat olarak devam etmektedir. Okulumuzda İngilizce edinimini pekiştirmek amacıyla CLIL metodu da uyguluyoruz. Bu metot, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler branş derslerinin öğretimi sırasında anadil ve yabancı dilin birlikte kullanılması esasına dayanmaktadır.

Öğrencilerimizi, yaptığımız uluslararası projeler ve uyguladığımız yabancı dil konuşma etkinlikleri, oyunlar, yabancı dil sınavları ile çok kültürlü ve çok dilli bir dünyaya hazırlıyoruz. İkinci yabancı dil eğitiminde hedefimiz, öğrencilerimizin sınıf düzeylerine göre Avrupa Birliği Dil Yeterlilik sınavlarında İngilizce WCEP, GCSE ve TOEFL/IELTS, Almanca START ve İspanyolca DELE A1/A2/B1/B2 dil diplomalarını almalarını sağlayarak, üniversiteye ayrıcalıklı ve avantajlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimiz, düzenlediğimiz KidsTALK, EKTALKS, TeenTALK, EKMUN, KECMUN, Erasmus Plus, e-Twinning, Eco-Schools, Selfie Project, TEDxErciyesKoleji, Life Skills Street, Mastercook, Active Learn Bug Club, Pearson Online, Call Center, Edutainment, Before-After, Saturday & Sunday Fun Day, Benchmark, Culture Hero (MOG), International Theatre, Tell En Español gibi etkinlik, yarışma, konferans ve uluslararası projelere katılarak ders yılı boyunca edindikleri bilgileri pekiştirme ve yabancı dil seviyelerini de ana dile yakın düzeye taşıma şansı bulmaktadır. Yabancı dil eğitimcilerimizin eğitim vizyonu ve görüşüne katkı sağlayan bir yaklaşım olan ELT Konferansı düzenliyoruz. Dünyanın farklı üniversitelerinden eğitim almış ve kendilerini geliştirmiş yabancı dil eğitimcileri eşliğinde uygulanmaktadır. Uygulanan dil programları ile ilgili detaylara yan menülerimizden ulaşabilirsiniz.

Erciyes Koleji olarak amacımız, öğrencilerimizi mezun ederken onları Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın belirlediği düzeylerden B2 düzeyine getirmek ve kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetiştirmektir.

Blended Learning Program ile, yabancı dili sosyal yaşamın her alanında kullanabilecekleri ve düşüncelerini akıcı olarak ifade edebilecekleri şekilde öğretmeyi hedeflemekteyiz. Dil öğretim ortamlarında ülkemizde ve dünyada uygulanan en yeni yöntem teknikler ve en modern teknolojileri kullanmaya özen göstermekteyiz. İdealist, alanında uzman ve tecrübeli dil öğretmenleriyle eğitim vermekteyiz. Yabancı dilde danışman öğretmenlerimizce yapılan akademik takip ve ödevlendirme sistemini uygulamaktayız.

Uygulanan bu çalışmaları niçin mi yapıyoruz?

Bu sorunun en öz cevabı şu cümle olsa gerek:

Yabancı dili, dünya standartlarında anlayan ve konuşabilen bireyler yetiştirmek için.