BAŞARI ANAHTARI
Tüm Hediyeleri Gör

İlklerin adresi olan Erciyes Koleji Ortaokulu olarak siz değerli öğrencilerimiz için heyecan verici olan motivasyon çalışmasının 7.yılını doldurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erciyes Performans Değerlendirme Sisteminde amacımız; öğrencilerimizde var olan kapasiteyi daha da artırmak, öğrencilerimizi planlı ve programlı çalışmaya yöneltmek; çalışmalarının karşılığını almış olmanın hazzını da duyarak onları hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve adım adım hedeflerine yaklaştırmaktır.

 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle birlikte kitap okumayı da yaşantımızınvazgeçilmezi haline getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak ve onları kendinegüvenen, kişilikli, iletişim becerisi yüksek bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Bu uygulama olumlu davranışları destekleyip ödüllendirirken olumsuz davranışların da bedelini ödemeyi öğreten bir sistemdir.

Performans Değerlendirme Sistemi; ortaokulöğrencileri için geliştirilen bir puan sistemidir. Belirlenenkriterlerdoğrultusunda puan toplayabileceğiniz ve bupuanların toplamına göre istediğiniz hediyeyi seçebileceğinizbir sistemdir.

 

Performans Değerlendirme Sistemi dünyasında olmanız için sadece kriterlere göre oluşturulmuş puanları biriktirmek ve puanınıza uygun hediyeyi seçmek yeterli olacaktır.

Performans Değerlendirme Sistemindenelde edilen puanların (Davranış Değerlendirme Kartları, Performans Değerlendirme Sistemi Ödül Puanı, Performans Değerlendirme Özel Puanı vb.) arkasındayazan kodları öğrenci panelindeki bölüme yazıp kaydederek,ödül almaya hak kazanacaktır.Diğer kriterleri ise sistem üzerinden otomatik olarak yüklenecektir.Performans Değerlendirme Sistemi sizlere sunduğu kolaylıklar arasında ürüne hedef koyma,sınıfındaki arkadaşlarının toplam puanlarını görme vb. özelliklerde bulunmaktadır.

Türkiye’de bir ilk olan ve sadece okulumuzdauygulanan Performans Değerlendirme Sistemi7. yılında da birbirindengüzel hediyeleri öğrencilerimiz ile buluşturuyor.Öğrencilerimiz, yıl boyunca istenilen kriterler doğrultusunda elde edecekleri puanları web sitemizden öğrenci paneline kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıp takipedebileceklerdir.

1) TÜBİTAK Projeleri(Değerler Eğitim, Matematik, Tarih, Fen Bilimleri, Türkçe) –2000p

Ulusal ve Uluslararası olimpiyatlarda ve TÜBİTAK yarışmalarında derece elde eden öğrencilerimize 2000 puan verilecektir.

2) Ulusal Ve Uluslararası Projelere Katılım– 100p

Ulusal ve Uluslararası projelere her katılımlarında emek veren öğrencilerimizin emeğinin karşılığı olarak 100puan verilecektir.

3) Ulusal Ve Uluslararası Projelerde Derece – 500p

Ulusal ve Uluslararası projelere katılıp bir derece elde eden öğrencilerimiz 500 puan ile ödüllendirilecektir.

4) Cumartesi Okulu– 300p

Dönemsonunda öğrencilerimizin Cumartesi Okulu öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi yapılacaktır.Buna göre öğrencilerimiz; Cumartesi Okulu’na düzenli katılımdan 100 puan, Cumartesi Okulu’ndaki ders içi tutum ve davranışlarından 100 puan, kendilerine verilen kaynakları ve teneffüs zamanlarındaki tutum ve davranışlarından 100 puan olmak üzere toplamda 300 puan kazanabileceklerdir.

5) Kuşaklar Buluşması–250p

Erciyes Koleji öğrencileriyle; kültürel çevreyi tanımak ve tanıtmak, geçmişten ilham alıp geleceğini yönlendiren gençler yetiştirmek amacıyla başlattığımız Kuşaklar Buluşması Projeleri ile ilimizin ve ülkemizin tarihi zenginliklerini tanıtmaya ve yaşatmaya devam ediyoruz.Hiçbir ayrım yapmadan bütün öğrencilerimizin görev almasını sağladığımız bu projede yer alan öğrencilerimiz performans değerlendirme sistemine katılım gösterdikleri için 250 puan alabileceklerdir.

6) Call Center-Speaking Skills Practice (Çağrı Merkezi-Konuşma Becerileri Pratiği)– 200p

Günlük hayatta jest ve mimik desteği olmadan telefon görüşmesi yapmak zaten zorken Erciyes Koleji  öğrencileri "Call Center" uygulaması ile bu görüşmeleri İngilizce ve İspanyolca olarak yapacaklar. Kurayla belirlenecek öğrencilerle yapılacak görüşmeler kayıt altına alınarak sene sonunda speakingskillspractice (konuşma becerileri pratiği) konusundaki gelişimi birebir takip edilecektir. Görüşmeler 0 ile 200 puan arasında değerlendirilerek Performans Değerlendirme Sisteminide etkileyecektir.

7)Yarışmalara Katılım (İl,İlçe Ve Türkiye Geneli) – 200p

Öğrencilerimiz, ilçe,il ve Ülke geneli katıldıkları herbir yarışma için performans değerlendirme sisteminden 200 puan alırlar.

8) Erciyes Tırmanış Bursluluk Sınavı– 200p,-150p,-100p,-80p,-50p

Okulumuzda kayıtlı öğrencilerimize eğitimbursu vermek amacıyla sınav takviminde belirtilen tarihlerde deneme sınavlarıile bursluluk sınavı uygulanacaktır.Bu sınavların ortalamasınagöre yönetim kurulunun belirleyeceği çeşitlioranlarda eğitim bursu verilecektir.Bu sınavlarınortalamalarında 1. olan öğrencimize 200 puan, 2.olan öğrencimize 150 puan, 3.olanöğrencimize 100 puan, 4.olan öğrencimize 80puan, 5.olan öğrencimize 50 puan verilecektir.

9) Ayın AnaliziSınavları – 150p,-100p,-75p,-50p,-25p

Okulumuzda üç haftada bir yapılan KTT sınavlarında dönem ortalamasına göre netortalamaları %50-%60 arasında olan öğrencilere 25, %61-%70 arasında olan öğrencilere 50, %71-%80 arasında olan öğrencilere 75, %81-%90 arasında olan öğrencilere 100, %91-%100 arasında olan öğrencilerimize150 puan verilecektir.

10)Okul Deneme Sınavları - 150p,-100p,-75p,-50p,-25p

Okulumuzda her ay düzenli olarak yapılan deneme sınavlarından sene sonu net ortalamaları %50-%60 arasında olan öğrencilere 25, %61-%70 arasında olan öğrencilere 50, %71-%80 arasında olan öğrencilere 75, %81-%90 arasında olan öğrencilere 100, %91-%100 arasında olan öğrencilerimize150 puan verilecektir.

11) Ödev Takip - 150p,-100p,-75p,-50p,-25p

Okulumuz öğretmenlerinin dönem boyunca vermiş olduğuödevlerin yapılma oranlarına göre puanverilecektir.Ödev yapma oranı %50-%60arasında olan öğrencilere 25, %61-%70arasında olan öğrencilere 50, %71 - %80arasında olan öğrencilere 75, %81-%90arasında olan öğrencilere 100, %91-%100arasında olan öğrencilerimize 150 puanverilecektir.

12) Türkçe - Kitap Okuma (Her 150 Sayfa) - 20p

Öğrencilerimize Türkçe Zümresi öğretmenleritarafından her öğretim yılı başında sınıflardüzeyinde belirlenen bir kitap listesi vekütüphaneden ödünç alabilecekleri kitaplar verilirve öğrencilerden belirlenen zaman aralıklarında bu kitapları okumaları istenir.Öğrencilere yapılanyazılı sınavlarda okudukları kitaplara ilişkin sorularsorulur.Okulların açılmasıyla “Kitap Kurdu Projesi” başlar.Projeninamacı;öğrenciye okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak,yazma ve ifade gücünü geliştirmek,kütüphaneden faydalanarak sorumluluk duygusunugeliştirmek ve gelişimine katkıda bulunmaktır.

Böylece öğrencilerimiz hem kitapokuyacaklar hem de her 150 sayfa için 20 puankazanmış olacaklardır.

13) Kitap Okuma

Yabancı dil öğreniminde en etkili yöntemlerinbaşında okumak gelir.Yabancı dilde kitapokumanın öğrencilerimize olan faydaları; kelime hazinelerini geliştirmek,öğrendikleri kelimeleripekiştirmek, gramer kurallarına aşinalık kazanmalarınıve tıpkı Türkçe bir yazıda olduğu gibi,yabancı dilde bir yazıya hızlıca bir göz attığındayazının neresine odaklanması gerektiğini veyazının ne hakkında olduğunu anlamasıdır.

 1. İngilizce-İspanyolca Kitap Okuma – (Her 50 Sayfa) -20p

Öğrencilerimizin ders saatinin dışında kütüphaneden seviyelerine uygun ödünç alabilecekleri kitaplar Yabancı Dil Zümresi tarafından değerlendirilir ve idare tarafından belirlenen tarihe kadar en çok kitap okuyan öğrencilerimiz her 50 sayfa için 20 puan kazanmış olurlar.

 1. İngilizce Bug Club Online Kitap Okuma (Her Kitap) – 10p

Öğrencilerimizin kütüphaneden okuyabilecekleri kitapların yanı sıra İngilizce öğretmenlerimizin her birinin adına tanımladığı ‘’BUG CLUB’’online kitap okuma programı sayesinde okudukları her bir kitap için 10 puan kazanırlar.

14) Ayın Örnek Öğrencisi – 100p
ÖğrenciDavranışlarınıDeğerlendirme Kurulutarafından her ay sınıflar bazında hem akademik başarıya hem de davranışlarına dayalı olarak ayınörnek öğrencileri seçilecek ve seçilen öğrencilere100’er puan verilecektir.

 

15) Sosyal Faaliyet Ve Etkinliklere Katılım – 50p

Okul içinde ve dışında okul tarafından düzenlenen faaliyetlerde görev alan öğrencilerimize her bir etkinlik (görev-katılım) için 50 puanverilecektir.

16) Başarı Anahtarı Ödül Puanı– 100p,75p,50p

Okul içi düzenlenen kültürel, sportif faaliyet ve yarışmaların sonuçlarına göre hangi dalda olursa olsun başarı elde eden öğrencilerimizden 3.olanlar 50p, 2.olanlar 75p ve 1.olanlar ise 100p ile ödüllendirilecektir.

17) Değerler Eğitimi - Ödül Sertifikaları (Altın, Gümüş, Bronz) – 250p,-150p,-100p

Değerler Eğitimi Zümremizin öğrencilerimize, değerlerimizi kazandırmak esasıyla verdiği görevlerin dönütüne göre öğrencilerimiz bronz, gümüş ve altın sertifikalarla ödüllendirileceklerdir.Buna göre bronz sertifika alan öğrencimize 150p, gümüş sertifika alan öğrencimize 250pve altın sertifika alan öğrencimize 350p verilecektir.

18) Öğretmen Değerlendirme Kartları

Erciyes Koleji Ortaokulu, Davranış DeğerlendirmeKartları; Akademik Davranışlar Kartı ve GüzelDavranışlar Kartı olarak ikiye ayrılmıştır.

 1. Akademik Davranışlar Kartı – 10p

Branş öğretmenlerine her ay belirli sayıda Akademik Davranışlar Kartı verilmektedir. Öğretmenimiz,üzerinde belirtilen kriterlerden birini ya da birkaçını yerine getiren öğrencimize pekiştireç olarak Akademik Davranış Başarı Puanı kartını vermektedir. Akademik Davranışlar Kart’ının her biri 10Performans Değerlendirme  puanıdeğerindedir.Öğrencimiz Akademik Davranışlar Kartının arkasında bulunan kodu,Erciyes Koleji Ortaokulu sitesinden kendi şifresi ile girerek Başarı Anahtarı puan haznesine yükler.

 1. Güzel Davranışlar Kartı – 10p

Erciyes Koleji Ortaokulu öğretmenlerimiz;Güzel Davranışlar Kartını öğrencilerimizinsınıf içinde,okul içinde,okul bahçesinde,spor salonunda veyemekhanede sergilemiş oldukları güzel davranışları ödüllendirmek amacıyla kullanır.Bukartları veren öğretmenlerimiz, öğrencimizin dersine girmese de,öğrencimizi bireysel olaraktanımasa da onu Güzel Davranışlar Kartı ile ödüllendirebilir.GüzelDavranışlarKartı’nın her biri 10 Performans Değerlendirme puanı değerindedir.Öğrencimiz,GüzelDavranışlarKartı’nın arkasındabulunan kodu,Erciyes Koleji Ortaokulu sitesinden kendi şifresi ilegirerek Performans Değerlendirme  puan haznesine yükler.

19) Performans Değerlendirme Puanı – 5p

Okul,Erciyes Akademi ve Akademik Süreç Değerlendirme öğretmenlerinin kanaatleri(başarı, sorumluluk,saygı,sevgi,yardımseverlik,etkinlikler,yarışmalarve benzeri gibi) doğrultusunda öğrencilere 5puan verilecektir.

Başarıyı hayatın her alanında ödüllendiren Erciyes Koleji, öğrencilerimize hatalı davranışlarını düzeltmesi,yanlış hareketten caydırıcı olması amacıyla “Eksi Puanlar” uygulamasını da başlatmışbulunmaktadır.

20)Sınıf Kurallarına Uymama  / -5p

Sınıf içerisinde kural ihlali,sınıfın düzenini bozma,okulkurallarına aykırı davranışlar,arkadaş arasında olumsuz tartışmalar,okul araç gereçlerine zarar verme gibi konuların tespitinde öğrencilere eksi -5 puan verilecektir.

21)Ödev Yapmama / -5p

Öğretmenleri tarafından verilen ödevleri yapmamaları durumunda öğrencilerimize eksi -5 puan verilecektir.

22)Davranış Kartında Belirtilen Kriterle Uygun Davranmama / -5p

Davranış Değerlendirme Kartı’nda belirlenen kriterlere aykırı davranışlarda bulunan (Okul kılık-kıyafet kurallarınauymayan,okula ya da derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren,okul demirbaşlarına zarar veren,dersin işlenişini olumsuz etkileyen vb.) öğrencilere eksi -5 puan verilecektir.

23) Okul Ders Malzeme Eksikliği / -20

Öğrencilerimiz ders programına göre her ders için belirlenen kaynak ve ders içi materyallerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.Ders malzemelerindeki eksiklik (Kitap getirmeme,deftertutmama,araç-gereçlerde eksiklik tespit edilmesi v.b.)durumunda öğrencilere eksi -20 puan verilecektir.

SIRA

ARTI PUAN KRİTERLERİ

PUAN DEĞERİ

1

TUBİTAK PROJELERİ(Değerler Eğitim, Matematik, Tarih, Fen Bilimleri, Türkçe)

2000

2

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERE KATILIM

100

3

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERDE DERECE

500

4

CUMARTESİ OKULU

300

  5

KUŞAKLAR BULUŞMASI

250

  6

CALL CENTER

200

7

YARIŞMALARA KATILIM

200

 

8

ERCİYES TIRMANIŞ BURSLULUK SINAVI1. Sİ

200

ERCİYES TIRMANIŞ BURSLULUK SINAVI2. Sİ

150

ERCİYES TIRMANIŞ BURSLULUK SINAVI 3. SÜ

100

ERCİYES TIRMANIŞ BURSLULUK SINAVI4. SÜ

80

ERCİYES TIRMANIŞ BURSLULUK SINAVI 5. Sİ

50

 

9

AYIN ANALİZİSINAVLARI (BAŞARI ORANI %91-%100)

150

AYIN ANALİZİSINAVLARI (BAŞARI ORANI %81-%90)

100

AYIN ANALİZİSINAVLARI (BAŞARI ORANI %71-%80)

75

AYIN ANALİZİSINAVLARI (BAŞARI ORANI %61-%70)

50

AYIN ANALİZİSINAVLARI (BAŞARI ORANI %50-%60)

25

 

10

OKUL DENEME SINAVLARI (BAŞARI ORANI %91-%100)

150

OKUL DENEME SINAVLARI (BAŞARI ORANI %81-%90)

100

OKUL DENEME SINAVLARI (BAŞARI ORANI %71-%80)

75

OKUL DENEME SINAVLARI (BAŞARI ORANI %61-%70)

50

OKUL DENEME SINAVLARI (BAŞARI ORANI %50-%60)

25

 

11

ÖDEV TAKİP (%91-%100)

150

ÖDEV TAKİP (%81-%90)

100

ÖDEV TAKİP (%71-%80)

75

ÖDEV TAKİP (%61-%70)

50

ÖDEV TAKİP (%50-%60)

25

12

TÜRKÇE - KİTAP OKUMA (HER 150 SAYFA)

20

13

YABANCI KİTAP OKUMA

 
 1. İNGİLİZCE-İSPANYOLCA KİTAP OKUMA (HER 50 SAYFA)

20

 1. İNGİLİZCEBUG CLUB ONLİNE KİTAP OKUMA(HER KİTAP)

10

14

AYIN ÖRNEK ÖĞRENCİSİ

100

15

SOSYAL FAALİYET VE ETKİNLİKLERE KATILIM

50

 

16

PERFORMANS DEĞERLENDİRME  ÖDÜL PUANI 1.Sİ

100

PERFORMANS DEĞERLENDİRME  ÖDÜL PUANI 2.Sİ

75

PERFORMANS DEĞERLENDİRME  ÖDÜL PUANI 3.SÜ

50

 

17

DEĞERLER EĞİTİMİ - ÖDÜL SERTİFİKALARI (ALTIN)

350

DEĞERLER EĞİTİMİ - ÖDÜL SERTİFİKALARI (GÜMÜŞ)

250

DEĞERLER EĞİTİMİ - ÖDÜL SERTİFİKALARI (BRONZ)

150

18

ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KARTLARI

 
 1. DEĞERLENDİRME KARTLARI - AKADEMİK DAVRANIŞ KARTI

10

 1. DEĞERLENDİRME KARTLARI - GÜZEL DAVRANIŞ KARTI

10

19

BAŞARI ANAHTARI PUANI

5

SIRA

EKSİ PUAN KRİTERLERİ

PUAN DEĞERİ

20

SINIF KURALLARINA UYMAMA

-5

21

ÖDEV YAPMAMA

-5

22

DAVRANIŞ KARTINDA BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN DAVRANMAMA

-5

23

OKUL DERS MALZEME EKSİKLİĞİ

-20

 

 • Puanlar başka birine devredilemez ve birleştirilemez.
 • Hediye bölümünde yer alan bazı ürünlerin kalite sorumluluğu, üretici ve satıcı firmalara aittir.
 • Bazı ürünlerle ilgili olası şikâyetlerinizi, garanti kapsamında üretici ve satıcı firmaların yetkili bayilerine yapınız.
 • Garanti kapsamı içerisinde olan bazı elektronik cihazların kurulumu ilgili servislere yaptırılmalıdır.Aksi takdirde ürün garanti kapsamı dışında kalır.
 • 15 Mayıs 2019 tarihine kadar uygulanan Deneme Sınavları’ndaki nete göre ortalama başarı yüzdeleri değerlendirmeye alınacaktır.
 • 25 Mayıs 2019 tarihinde İngilizce BugClub,Online Kitap Okuma ve İspanyolca Kitap Okuma sona erecek olup, takibi ve değerlendirilmesi yabancı dil birimi tarafından yapılacaktır.
 • 25 Mayıs 2019 tarihinde kitap okuma sona erecek olup, takibi ve değerlendirilmesi kütüphane tarafından yapılacaktır.
 • Kitap okuma kategorisinde her öğrencinin okuyabileceği kitap sayısı: Türkçe kitaplar için 50 İngilizce Bug Club Online Kitaplar için 100 ve İspanyolca kitaplar için 30 adetle sınırlıdır.
 • 01 Haziran 2019 itibarıyla ‘Performans Değerlendirme Sistemi’’ sona erecektir ve puanların geçerlilik süresi 02 Temmuz 2019 tarihine kadardır.