LifeSkills

ERCİYES KOLEJİ

 “LIFE SKILLS CONTEST” YETENEK YARIŞMASI 

“SHOW US….”

 TANIM 

LIFE SKILLS yetenek yarışması, özel olarak dil edinimi için tasarlanan kurallardan uzak, sınır koymadan, günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri ortamların sağlandığı “Life Skills” “Yaşam Becerileri” dil sokağımızda yaşayarak öğrenen öğrencilerimizin; yabancı dilde iletişim becerilerini ölçmek, sosyalleşmelerini görmek, konuşma yetilerini üst düzeyde kullanabilme fırsatı sağlamak, dili etkin kullanabilme yeteneklerini tespit etmek amacıyla yapılacaktır.Öğrencilerin sunumlarında konuşma, anlama ve kendilerini İngilizce olarak doğru ve etkin bir şekilde ifade etme yetenekleri göz önünde bulundurulacaktır.

 

 HEDEF KİTLE 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ortaokul 5., 6., 7. Sınıf düzeylerinde okumakta olan Erciyes Koleji öğrencilerini kapsar.

 

 YARIŞMA YÖNTEMİ VE KATILIMI 

• Yarışmaya katılacak öğrenciler Erciyes Koleji İngilizce Departmanına şahsen başvurup kayıt yaptıracaklardır

• Öğrencilerin canlı performans ve elemelerinin yapılması Organizasyon Komitesi tarafından Erciyes Koleji’nde 04.02.2019 - 28.02.2019 tarihleri arasında yapılarak yeterlilikleri ölçülecektir.

• Gösterimlerin yapılıp, dereceye girenlerin jüri tarafından belirlenmesi ve ödül töreni tarihi ilerde sizlere bildirilecektir.

• Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir.

 

 AMAÇLAR 

• Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin dili kurgusal bir zeminde incelikleriyle öğrenebilmelerine imkân sağlamak.

• Öğrencinin var olan potansiyelini ortaya çıkarmak.

• Öğrenme alanları olan bilişsel, duyusal ve devinişsel alanlara aynı anda hitap ederek kalıcı öğrenmelerin ortaya çıkmasını sağlamak.

• Farkına varmadan öğrenmeyi gerçekleştirmek.

• Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek.

• Öğrencilerde özdenetim, özgüven ve sorumluluk bilincini geliştirmek.

• Disiplinler arası öğretimle İngilizce ve İspanyolcayı sahneye taşıyarak öğrencilere unutamayacakları bir deneyim kazandırmak.

 KURALLAR 

• Öğrencilerin hazırladıkları gösteri İngilizce veya İspanyolca yapılmalıdır.

• Sunumlar Erciyes Koleji “Life Skills Street” de yapılacak yarışmacıların isteğine göre resim, fotoğraf, kukla, kostüm, eşya, vs gibi görsel ve işitsel materyaller kullanılabilecektir.

• Yarışmacılar Life Skills Sokağı’ nda bulunan birden fazla istasyonu kullanabilirler.

• Belirtilen yer ve saatte Erciyes Koleji’nde hazır bulunan öğrenciler hazırladıkları gösteriyi jüri karşısında canlı performans olarak sergileyeceklerdir.

• Finale kalan öğrencilerin performansları belirtilen yer ve saatte videoya kaydedilecektir.

• Yarışmaya katılan sunumların yayın hakkı, çoğaltma, gösterim ve üçüncü kişilere devir hakkı Erciyes Koleji’ne ait olacaktır.

• Yarışmaya başvuran kişi, sunumun sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu yarışmaya başvuran kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Yarışmaya katılan sunumlar "Yarışma Arşivi" ne devredilmiş kabul edilir.

• Yarışmada yer alan tüm sunumlar Yarışma Arşivi’nde saklanacak olup, yarışma Erciyes Koleji tarafından ticari olmayan çoğaltma ve gösterimlerde kullanılabilecektir.

• Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

• Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Organizasyon Komitesi'ne aittir.

• Erciyes Koleji bu organizasyonda her türlü konuda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

KRİTERLER

PUANLAR

Sokağı Kullanma

10

Organizasyon (Organization)

10

İçerik (Content)

10

Telaffuz (Pronunciation)

10

Dil Bilgisi (Grammar)

10

Akıcılık (Fluency)

10

Konu Bütünlüğünü Sağlama (Plotintegrity)

10

Süreyi Verimli Kullanma (Time Management)

10

Kullanılan Materyal Ve Görsellerin Çeşitliliği (Visual Materials)

10

Vücut Dili (Body Language)

10

 

 YASAL HAKLAR 

• Erciyes Koleji Organize Komitesi’nin ve jüri’nin vereceği karar kesindir, itiraz edilemez.

• Yarışmaya katılan katılımcılar aynı zamanda şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

 JÜRİ TEŞKİLİ VE DEĞERLENDİRME 

• Final sunumlarını değerlendirecek olan jüri üyeleri, Erciyes Koleji Organize Komitesi tarafından belirlenecektir.
 

 SONUÇLARIN İLANI 

• Ön eleme sonuçları www.erciyeskoleji.com internet sayfasından ilan edilecektir.

• Final kalan adaylara bilgilendirme yapılacaktır.
 

 İŞLEYİŞ TAKVİMİ 
 

1. Adım

04.02.2019 - 28.02.2019

- Canlı Performans Ve Elemelerin Yapılması

- Finale Kalan Performansların Çekimleri

2. Adım

28.02.2019

Final Günü Ve Ödül Töreni


 ÖDÜLLER 

 

DERECELER

ÖDÜLLER

1.Öğrenci

1000 Puan

2.Öğrenci

750 Puan

3.Öğrenci

500 Puan

Mansiyon

250 Puan

 

 ÖDÜL TÖRENİ 

Ödüllendirmeler Erciyes Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

 İLETİŞİM 

Adres: Harman Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi No:91, Talas-KAYSERİ

Telefon: (0352) 437 69 00 - 437 73 53

Web Adresi: www.erciyeskoleji.com

E-Posta: info@erciyeskoleji.com