KidsTalk İngilizce Konuşma ve Yetenek Yarışması

KIDSTALK Nedir?
“İngilizce Konuşma ve Yetenek Yarışması‘’

Erciyes Koleji KIDSTALK “İngilizce Konuşma ve Yetenek Yarışması’’ okulumuzda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ve Harmanlanmış Eğitim Programı (Blended Learning Program) kapsamında düzenlenen bir İngilizce konuşma ve yetenek yarışmasıdır.Amaçlarımız

 • İlkokul öğrencilerimizin yabancı dilde kendini ifade etmelerini sağlamak,
 • Belirli bir konuda konuşma becerilerini ölçmek,
 • Sosyalleşmeyi teşvik etmek,
 • Topluluk karşısında konuşma becerisi kazandırmak,
 • Dört temel beceriden biri olan konuşma pratiklerini geliştirmek,
 • İngilizce dilini üst düzeyde kullanabilme fırsatı sağlamaktır.


Neler Yapıyoruz?

Öğrencilerin İngilizce dilinde sunumlar yaparak; konuşma, anlama ve kendilerini doğru ve etkin bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Değerlendirmede bu yetenekleri göz önünde bulundurulur. İlk aşamada İngilizce öğretmenlerinden oluşan komite ile mülakat yapılır. Mülakat sonunda konuşma ve kendini ifade etmede yeterli olan öğrenciler finale kalırlar.

Finale kalan öğrencilere final tarihinden önce bir bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu toplantıda öğrencilerin final sunumu için neler yapmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilir.

Final sunumunda ise bağımsız jüri karşısında resim, fotoğraf, kukla, kostüm, eşya, slayt, video, müzik vs. gibi görsel ve işitsel materyaller kullanılarak yeteneklerini sergilerler.

Hedeflerimiz

 • Basit konuşmada kullanılmak üzere bir dizi temel kelime ve ifadeleri öğretmek,
 • İngilizce öğrenme motivasyonu sağlamak,
 • Çeşitli materyallerle sunumlarını zenginleştirmek,
 • Rahat hissettikleri bir ortamda çeşitli İngilizce dil deneyimleri sunmak,
 • Topluluk karşısında konuşma becerisi kazandırmak,
 • Öğrencilerde özdenetim, özgüven ve sorumluluk bilincini geliştirmek,
 • Öğrencileri keşfederek öğrenmeye, araştırmaya ve sorgulamaya teşvik etmek,
 • Farkına varmadan öğretirken öğrenmeyi de eğlenceli hale getirmektir.


YABANCI DİL KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRENİLİR