EKTALKSx Junior İngilizce Yetenek Yarışması

EKTALKSx Junior Nedir?
" İngilizce Yetenek Yarışması "

Erciyes Koleji EKTALKSx Junior "İngilizce Yetenek Yarışması", öğrencilerin yabancı dilde iletişim becerilerini ölçmek, sosyalleşmelerini görmek, konuşma yetilerini üst düzeyde kullanabilme fırsatı sağlamak, dili etkin kullanabilme yeteneklerini tespit etmek ve Dual Language – (Çift Dilli Eğitim) Modelini önemini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen bir yetenek yarışmasıdır. 


EKTALKSx Erciyes Koleji'nde düzenlenen İngilizce sunum yeteneklerinin ölçüldüğü bir yarışmadır. İsmi de konuları gibi özenle seçilmiş ve imgeler ona göre belirlenmiştir.

"EK" Erciyes Koleji'ni simgeler. Güvenin, eğitimin ve gelişimin işaretidir.

"TALKS" konuşmalar, görüşmeler demektir. Öğrencilerimiz kendilerine verilen konular hakkında konuşma yapar, görüş bildirir.

"X" tarafsızlığı, bağımsızlığı ifade eder. EKTALKSx sunumları dört bağımsız jüri tarafından değerlendirilir.

"JUNIOR" genç demektir. Ortaokul öğrencilerinin kendi akranları arasında dört temel beceri yani okuma, yazma, dinleme ve konuşma yetilerini göstermelerini hedefler.

Hedef Kitle: EKTALKSx Junior İngilizce Yetenek Yarışmasına 5, 6 ve 7. sınıfında okuyan tüm öğrencilerimiz katılabilir.

EKTALKSx ’de Ne Yapılır?
Öğrencilerin sunumlar yaparak; konuşma, anlama ve kendilerini İngilizce olarak doğru ve etkin bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Değerlendirmede bu yetenekleri göz önünde bulundurulur.

İlk aşamada İngilizce öğretmenlerinden oluşan komite ile mülakat yapılır. Mülakat sonunda konuşma ve kendini ifade etmede yeterli olan öğrenciler finale kalırlar. 

Finale kalan öğrencilere final tarihinden önce bir bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu toplantıda öğrencilerin final sunumu için neler yapmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilir.

Final sunumunda ise bağımsız jüri karşısında resim, fotoğraf, kukla, kostüm, eşya, slayt, video, müzik vs. gibi görsel ve işitsel materyaller kullanılarak yeteneklerini sergilerler.


EKTALKSx Nerede Yapılır?
Sunumlar ve diğer organizasyonlar iki aşamalı olarak kampüsümüzde; bağımsız jüri karşısında İngilizce konuşma, anlama ve kendilerini etkin şekilde ifade etmeleri beklenir.


EKTALKSx Ne Kazandırır?

1. Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin dili kurgusal bir zeminde incelikleriyle öğrenebilmelerine imkân sağlar.
2. Öğrencinin var olan potansiyelini ortaya çıkarır.
3. Öğrenme alanları olan bilişsel, duyusal ve devinişsel alanlara aynı anda hitap ederek kalıcı öğrenme sağlar.
4. Farkına varmadan öğretirken öğrenmeyi de eğlenceli hale getirir.
5. Öğrencilerde özdenetim, özgüven ve sorumluluk bilincini geliştirir.
6. Disiplinler arası öğretimle İngilizceyi sahneye taşıyarak öğrencilere unutamayacakları bir deneyim kazandırır.

Dünya Dili İngilizceye Hakim Nesiller Yetiştiriyoruz!