EKTALKSx

ERCİYES KOLEJİ

  EKTALK JUNIOR YETENEK YARIŞMASI  

‘I can understand, but…’

 

 TANIM 

EKTALK JUNIOR yetenek yarışması, öğrencilerin yabancı dilde iletişim becerilerini ölçmek, sosyalleşmelerini görmek, konuşma yetilerini üst düzeyde kullanabilme fırsatı sağlamak, dili etkin kullanabilme yeteneklerini tespit etmek amacıyla yapılacaktır. Öğrencilerin sunumlarında konuşma, anlama ve kendilerini İngilizce olarak doğru ve etkin bir şekilde ifade etme yetenekleri göz önünde bulundurulacaktır.

 

 HEDEF KİTLE 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4.Sınıf ve ortaokul 5.,6.,7. Sınıf düzeylerinde okumakta olan öğrencileri kapsar.

 

 YARIŞMA YÖNTEMİ VE KATILIMI 

• Yarışmaya katılacak öğrenciler www.erciyeskoleji.com adresinden kayıt yaptıracaklardır.

• Öğrencilerin 19.02.2019 - 29.03.2019 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

• Öğrenciler 06.04.2019 Cumartesi günü Erciyes Koleji’nde ön eleme için hazır bulunacaklardır. Ön elemelerin yapılacağı saatler konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Ön elemeye katılan adaylarla sözlü mülakat Organizasyon Komitesi tarafından yapılarak yeterlilikleri ölçülecektir.

• Finale kalan öğrenciler Organizasyon Komitesi tarafından seçilen “Bağımsız Jüri” önünde 20.04.2019 günü hazırlamış oldukları sunumları sergileyeceklerdir.

• Her sınıf düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir.

 

 AMAÇLAR 

• Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin dili kurgusal bir zeminde incelikleriyle öğrenebilmelerine imkân sağlamak.

• Öğrencinin var olan potansiyelini ortaya çıkarmak.

• Öğrenme alanları olan bilişsel, duyusal ve devinişsel alanlara aynı anda hitap ederek kalıcı öğrenmelerin ortaya çıkmasını sağlamak.

• Farkına varmadan öğrenmeyi gerçekleştirmek.

• Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek.

• Öğrencilerde özdenetim, özgüven ve sorumluluk bilincini geliştirmek.

• Disiplinler arası öğretimle İngilizceyi sahneye taşıyarak öğrencilere unutamayacakları bir deneyim kazandırmak.

 

 KURALLAR 

• Ön elemeye katılan öğrencilerin herhangi bir hazırlık yapmasına gerek yoktur. Ön eleme tarihinde belirtilen tarih ve saatte Erciyes Kolejinde hazır bulunacaklardır. Burada jüri önünde yüz yüze kendileri ile sohbet ve tanışma toplantısı yapılacaktır. Bu oturum sonunda konuşma ve kendini ifade etmede yeterli olan öğrenciler finale kalacaklardır.

• Finale kalan öğrencilere final tarihinden önce 11.04.2019’ da bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda öğrencilerin final sunumu için neler yapmaları ve nelere dikkat etmeleri konusunda bilgi verilecektir.

• Final sunumu İngilizce yapılmalıdır ve 15 dakikayı aşmamalıdır.

• Başvuruda bulunacak sunumlar öğrencilerin kendilerinin hazırlamış olduğu özgün hikâyelerden, yaşadığı gerçek bir olaydan, sosyal mesaj içeren bir durumdan, insanları düşünmeye sevk edecek bir mesajdan oluşacaktır.

• Sunumlar sırasında resim, fotoğraf, kukla, kostüm, eşya, slayt, video, müzik vs gibi görsel ve işitsel materyaller kullanılabilecektir.

• Yarışmaya katılan sunumların yayın hakkı, çoğaltma, gösterim ve üçüncü kişilere devir hakkı Erciyes Koleji’ne ait olacaktır.

• Yarışmaya başvuran kişi, sunumun sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu yarışmaya başvuran kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Yarışmaya katılan sunumlar "Yarışma Arşivi" ne devredilmiş kabul edilir.

• Yarışmada yer alan tüm sunumlar Yarışma Arşivi’nde saklanacak olup, yarışma Erciyes Koleji tarafından ticari olmayan çoğaltma ve gösterimlerde kullanılabilecektir.

• Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

• Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Organizasyon Komitesi'ne aittir.

• Erciyes Koleji bu organizasyonda her türlü konuda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


 ÖN ELEME DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

   KRİTERLER

PUANLAR

   Telaffuz (Pronunciation)

20

   Dil Bilgisi (Grammar)

20

   Akıcılık (Fluency)

20

   Vücut Dili (Body Language)

20

   Kelime Bilgisi (Vocabulary )

20


 FİNAL SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

   KRİTERLER

PUANLAR

  Temanın Anlaşılır Olması (Clearness Of Thetheme)

10

  Organizasyon (Organization)

10

  İçerik (Content)

10

  Telaffuz (Pronunciation)

10

  Dil Bilgisi (Grammar)

10

  Akıcılık (Fluency)

10

  Konu Bütünlüğünü Sağlama (Plotintegrity)

10

  Süreyi Verimli Kullanma (Time Management)

10

  Materyal ve Görsellerin Çeşitliliği (Visual Materials)

10

  Vücut Dili (Body Language)

10

 

 YASAL HAKLAR 

• Erciyes Koleji Organize Komitesi’nin ve Bağımsız Jüri’nin vereceği karar kesindir, itiraz edilemez.

• Yarışmaya katılan katılımcılar aynı zamanda şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

 JÜRİ TEŞKİLİ VE DEĞERLENDİRME 

• Final sunumlarını değerlendirecek olan ‘Bağımsız Jüri’, Erciyes Koleji Organize Komitesi tarafından belirlenecek bağımsız kişilerden oluşturulacaktır.
 

 SONUÇLARIN İLANI 

• Ön eleme sonuçları www.erciyeskoleji.com internet sayfasından ilan edilecektir.

• Final kalan adaylara bilgilendirme yapılacaktır.


 İŞLEYİŞ TAKVİMİ 

 

1. ADIM

 29.03.2019 Cuma

 Son Başvuru Tarihi

2. ADIM

 06.04.2019 Cumartesi

 Ön Elemenin Yapılması

3. ADIM

 09.04.2019 Salı

 Finale Kalanların Duyurulması

4. ADIM

 11.04.2019 Perşembe

 Final Bilgilendirme Toplantısı

5. ADIM

 20.04.2019 Cumartesi

 Final Sunumlarının Yapılması

6. ADIM

 26.04.2019 Cuma

 Sonuçların Duyurulması

7. ADIM

 30.04.2019 Salı

 Ödül Töreninin Yapılması


 ÖDÜLLER 
 

DERECELER

ÖDÜLLER

1.Öğrenci

500 TL

2.Öğrenci

300 TL

3.Öğrenci

200 TL

 

 ÖDÜL TÖRENİ 

Ödüllendirmeler Erciyes Koleji Konferans Salonunda 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecektir.
 

 İLETİŞİM 

Adres: Harman Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi No:91, Talas-KAYSERİ

Telefon: (0352) 437 69 00 - 437 73 53

Web Adresi: www.erciyeskoleji.com

E-Posta: info@erciyeskoleji.com