EkTalksX İngilizce Konuşma ve Yetenek Yarışması

EKTALKSx Junior Nedir?
“İngilizce Konuşma ve Yetenek Yarışması‘’

“EKTALKSx Junior’’ İngilizce Konuşma ve Yetenek Yarışması okulumuzda öğrenim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik, İngilizceyi yaşam biçimi haline getirmeyi sağlayan ve Harmanlanmış Eğitim Programı (Blended Learning Program) kapsamında düzenlenen bir yarışmadır.

Amaçlarımız

 • Öğrencilerin yabancı dilde iletişim becerilerini ölçmek,
 • Sosyalleşmeye teşvik etmek,
 • Konuşma yetilerini üst düzeyde kullanabilme fırsatı sağlamak,
 • Yabancı dili etkin kullanabilme yeteneklerini tespit etmektir.


Neler Yapıyoruz?

Öğrencilerin İngilizce dilinde sunumlar yaparak; konuşma, anlama ve kendilerini doğru ve etkin bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Değerlendirmede bu yetenekleri göz önünde bulundurulur. İlk aşamada İngilizce öğretmenlerinden oluşan komite ile mülakat yapılır. Mülakat sonunda konuşma ve kendini ifade etmede yeterli olan öğrenciler finale kalırlar.

Finale kalan öğrencilere final tarihinden önce bir bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu toplantıda öğrencilerin final sunumu için neler yapmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilir.

Final sunumunda ise bağımsız jüri karşısında resim, fotoğraf, kukla, kostüm, eşya, slayt, video, müzik vs. gibi görsel ve işitsel materyaller kullanılarak yeteneklerini sergilerler.

Hedeflerimiz

 • Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin dili kurgusal bir zeminde öğrenebilmelerini sağlamak,
 • Öğrencinin var olan potansiyelini ortaya çıkarmak,
 • Öğrencilere İngilizcenin eğlenceli tarafını göstermek,
 • Öğrenme alanları olan bilişsel, duyusal ve devinişsel alanlara hitap ederek kalıcı öğrenme sağlamak,
 • Farkına varmadan öğretirken öğrenmeyi de eğlenceli hale getirmek,
 • Öğrencilerde özdenetim, özgüven ve sorumluluk bilincini geliştirmek,
 • Disiplinler arası öğretimle İngilizceyi sahneye taşıyarak öğrencilere deneyim kazandırmak,
 • Öğrencileri keşfederek öğrenmeye, araştırmaya ve sorgulamaya teşvik etmektir.


DÜNYA DİLİ İNGİLİZCEYE HAKİM NESİLLERİ KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN YETİŞTİRİYORUZ!