• Kayseri, Turkey
 • 0352 437 69 00
 • erciyes@erciyeskoleji.com
Erciyes Akademi
Dershaneden Daha Fazlası
Dil Okulu
Yoğunlaştırılmış Çift Dil Eğitimi
Kütüphane
Okuyoruz ve Okutuyoruz
Yarışma
Başarmayı Öğrendikleri Bir Okul
Ortaokul
Sınav Başvurusu
Lise
Sınav Başvurusu
Bursluluk Sınavı Katılım Şartları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için Erciyes Koleji Ortaokulunda öğrenim görecek 5. sınıflarımıza Öğrenci Kabul Sınavı ile kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır. Okulumuzca il genelinde yapılacak Okula Kabul Sınavına ilişkin açıklamalar aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

Erciyes Koleji Ortaokulu tarafından düzenlenen Bursluluk ve Okula Kabul Sınavının Amacı, öğrencilerin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında sınavın düzenlendiği tarihe kadar işlenen öğretim programı konularını hangi düzeyde öğrenebildiklerini ölçmek ve başarıyı Erciyes Koleji’nde yapılacak olan kayıt sırasında eğitim ücreti indirimi ile ödüllendirmektir.

Bursluluk ve Okula Kabul Sınavı 4. Sınıflar seviyesinde yapılacaktır.

 • Sınava katılmak için 26.01.2018 – 26.02.2018 tarihleri arasında; Okulumuzun web sayfasından ( www.erciyeskoleji.com) online olarak kayıt yaptırmak gereklidir.
 • Sınav, 4 Mart 2018 Pazar Günü Erciyes Koleji Kampüsünde yapılacak olup sınava başlama saati sabah 10.00’dur.
 • Sınav esnasında usulsüzlük yaptığı veya kopya çektiği belirlenen öğrencilerin,
 • Başka öğrenciye ait sınav kaydını ve optik formunu kullananların,
 • Başvuru sırasında hatalı ya da eksik bilgi verenlerin,
 • Optik formunu salon görevlilerine teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılır.
 • Erciyes Koleji Ortaokulu  sınav tarihine kadar iş bu şartnameyi değiştirme, sınav iptal etme vb. tüm haklarını saklı tutar.
 • Sınava giren öğrenciler, başarılarının karşılığını nakdi olarak kesinlikle talep edemez.
 • Sınava cep telefonu ve akıllı saat ile girilmesine izin verilmeyecektir.
 • Sınav sırasında hesap makinesi, pergel, cetvel vb. materyallerin kullanılmasına izin verilmeyecektir.
 • Her ihtimale karşın kolaylık olması açısından sınav giriş yerlerini gösterir listeler okul giriş kapılarına ve panolarına asılacaktır.
 • Adaylar sınav salonlarında kendilerine ayrılan sıralarda otururlar.
 • Tüm adaylara özel olarak öğrenci bilgilerinin kodlu olduğu isme özel olarak hazırlanmış optik formlar dağıtılır.
 • Sınavlar çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Sınav bitiminde cevap kâğıtları sınav salon sorumlusuna teslim edilecektir.
 • Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silginizin bulunmasına dikkat ediniz.
 • Öğrencilerin sınavdan en az 30 dakika önceden gelmesi ve sınav salonunda yerini alması gerekir.
 • Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dışarı çıkılmaz, sınav başlangıç saatinden EN FAZLA 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınacaktır.
 • Sınava girmeyen öğrenciye mazereti ne olursa olsun BAŞARI İNDİRİMİ adına yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir. Okul, gelen taleplere göre ikinci bir sınav yapma hakkını saklı tutar.
 • Optik form işaretlemeleri kurşun kalem ile yapılır.
 • Toplu başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular bireyseldir.
 • Öğrenciler sınav giriş belgelerini sınava kayıt olduktan sonra ekrana açılan penceren alacaklardır.
 • Başvuran velilerimize her ihtimale karşın başvuru sonrasında bilgilendirme sms’leri atılacaktır.
 • Sınav başvurularındaonline kayıt sadece okulumuz kayıtlı olmayan (misafir) öğrencilerimiz için geçerlidir. Kendi öğrencilerimizin sınav kayıtları otomatik olarak yapılacak olup, sınav giriş bilgileri 4 Mart 2018 tarihinden önce sms olarak bildirilecektir. Ayrıca giriş belgeleri öğrencilerimize dağıtılacaktır.
 1. Sınavın değerlendirilmesi, Erciyes Koleji Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından yapılacaktır.
 2. Değerlendirmede 3 Yanlış 1 Doğruyu götürecektir.
 3. Değerlendirme toplam net puanına göre yapılacaktır.
 4. Sınav sonuçları öğrencilere 12 Mart 2018 Cuma günü http://www.erciyeskoleji.comweb sitemizden açıklanacaktır. Sonuçlar sınava kayıt esnasında verilen T.C. Kimlik numarası ile öğrenilecektir.
 5. Sonuç ekranında burs kazanıp kazanmadığına dair açıklamalar bulunacaktır.
 6. Eğitim bursu kazanıp 23 Mart 2018 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ödül hakkını kaybetmiş sayılır.
 7. Öğrenciler sınav sonuç karnelerini 12 Mart 2018tarihi itibariyle online olarak ya da dilerlerse Erciyes Koleji Ölçme Değerlendirme Biriminden bizzat başvurarak da alabilecektir.

 

 1. Sınavın sağlıklı değerlendirilebilmesi ve sınav sonuç belgelerinin düzenlenmesi için öğrencinin optik formda bulunan T.C. Kimlik Numarası ve Telefon Numarası bölümlerini doğru kodlaması gerekmektedir. Aksi bir durumda oluşacak kargaşadan ve/veya öğrencinin sınav sonuç bilgilerine ulaşamamadan Erciyes Koleji sorumlu değildir.
 2. Okul kayıtlarımızda %70 başarı şartı aranmaktadır. Aşağıdaki tabloda okulumuza kayıt yaptırabilmesi için öğrencinin yapması geren asgari net soru sayısı miktarı verilmiştir.

 

4.Sınıflar

Soru Sayısı

72

Yapılması gereken en az net.

50 Net ve Üzeri

Başarı Yüzdesi*

%70

*Değerler burs oranları değildir. Sadece öğrencinin okula kayıt yaptırma hakkını ifade eden matematiksel değerlerdir.

Yapılacak olan sınavdan elde edilecek netice, öğrencinin okula kabulü için dikkate alınacaktır. Bir sınıf düzeyinde, başarı indirimi hakkı kazanmaya esas olan derecelerde birden fazla öğrenci (Aynı puana sahip) olması durumunda; resmî kurumların (Meb) yerleştirmelerde puan eşitliği halinde uyguladığı kriterler dikkate alınacaktır buna göre Meb yönetmeliği gereği şehit ve gazi çocuklarına yerleştirmede öncelik verilecektir, sonrasında doğum tarihine bakılacaktır. Öncelik yaşı daha küçük olan öğrencinin olacaktır. Öğrenci yaşlarının da eşit olması durumunda kura ile öğrenci alımı gerçekleşecektir. Kura çekim tarihleri önceden puanları ve doğum tarihleri eşit olan öğrenci velileriyle paylaşılacak ve kura okulumuzda katılanların noter huzurunda çekilecektir.

 1. Öğrenci ya da velileri sınav sonuçlarına, 16 Mart 2018 günü mesai bitimine kadar yazılı olarak itiraz edebilecektir.
 2. İtiraza Erciyes Koleji Ölçme Değerlendirme Birimi değerlendirip en kısa sürede cevap verecektir.
 3. Belirtilen usul haricindeki itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavsonucunda, aşağıda belirtilen tabloda, Erciyes Koleji’nde 2018 – 2019 Öğretim Yılında indirimli okuma imkânı sunulacak,

EĞİTİM BURSU ORANLARI

Derecesi

MİSAFİR ÖĞRENCİLER

5. Sınıflar

(Dışarıdan katılacak 4.Sınıf Öğrencileri)

1.

%100

2.

%75

3.

%50

 

Yukarıda siyah renkle ifade edilen sınıflar 2018-2019 eğitim öğretim yılında devam edecekleri sınıfları ifade etmektedir. Sınavda kazanılan burs oranları sabittir; kazanılan burs oranı sadece bir kişiye aittir. Hiçbir şart altında bir önceki ya da sonraki öğrencinin bursu başka bir öğrenciye kaydırılamaz.

 • Öğrencilerin kazandıkları indirim, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır.
 • Yemek ve okul servisi ücretini kapsamaz.
 • Eğitim ödüllü hakkı kazanan öğrenci okulumuzdaki akademik başarısını devam ettirdiği sürece devam eder. Ancak herhangi bir nedenle kendi isteği ile okulumuzdan ayrılan veya davranışlarıyla ilgili bir sorun yaşanması durumunda (Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu kararıyla sonuca bağlanması kaydıyla) indirim hakkını kaybeder.
 • Okulumuz yönetim kurulunca uygun göreceği belgelenebilir (hastalık, ölüm, tayin, doğal felaket vb.) bir sebebin dışında ayrılarak il sınırları içinde başka bir okula nakil giden burs kazanmış öğrencilerden geçmişe yönelik faydalandıkları ödüle dayalı haklar geriye dönük olarak yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.
 • Eğitim ödüllü öğrencinin başarısının devam ettiğini belgelemek açısında Mayıs ayında hesaplanacak olan en az 3 (üç) deneme sınavının başarı ortalamasının %85’in altına düşmemesi koşuluyla burs indirimi devam eder. Bu değerin altına düşen öğrencilerin başarı bursu hakkı o öğretim yılı sonunda sona erer.
 • Öğrenci, hangi başarı indirimini kazanırsa kazansın, Başarı indirimleri 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı ücreti üzerinden hesaplanır.
 • Bu usul ve esaslarda yazılı olmayan durumlarda ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Sınav soruları MEB müfredat kapsamında şubat ayı sonuna kadar olan içeren konulardan oluşacaklardır.4.jpg

SINAV SORU SAYILARI*

Dersler

4.Sınıf

TÜRKÇE

12

MATEMATİK

12

FEN VE TEKNOLOJİ

12

SOSYAL BİLGİLER

12

İNGİLİZCE

12

DİN KÜLTÜRÜ

12

Toplam Soru

72

Süre'

90 Dk.

Başlama Saati

10.00

Bitiş Saati

11.30

 

*Gerekli görülen hallerde sınav soru sayılarında ve süresinde değişikliğe gidilebilir.

Sınav bitiminde bazı öğrencilerimiz T.C. Kimlik kartını sınav salonlarında unutabilir. Lütfen okuldan ayrılmadan önce bu kontrolleri yapın.

Sayın Veliler ve Öğrenciler, lütfen bu şartnameyi dikkatlice okuyunuz. Sınava giren her bir öğrenci ve velisi, sınav başvurusunu yapmakla birlikte işbu şartnameyi okuduğunu ve şartlarını aynen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sınava iştirak ettikten sonra, bu şartnameye itiraz edemez.

 • Sınav giriş belgemde bazı bilgileri güncellemek istiyorum?

Tüm sınav kayıtları online olarak yapıldığı için siz herhangi bir düzeltme yapmazsınız. Böyle durumlarda 0 352 437 69 00 / 113 nolu telefonu mesai saatlerinde ve sınavdan en 3 gün öncesine kadar ararsanız ilgili kişiler size yardımcı olacaktır.

 • Sınava online kayıt yaptırdım ancak sınav giriş belgemi almadım. Yinede sınava girebilir miyim?

Sınav günü, öğrencinin hangi binada ve salonda sınava gireceğine ilişkin yerleri gösteren listeler ilgili yerlere asılacaktır. Bu listelerden sınav giriş yerinizi tekrar öğrenebilirsiniz. Ayrıca sınav günü görevli öğretmenlerimiz sizlere bu konuda yardımcı olacaklardır.

 • Sınava kayıt yaptırdım ama giremedim? Telafi sınavı olacak mı?

Burs sınavının telafisi, tekrarı olmayacaktır. Sonraki süreçte okul kayıt kabul işlemlerinden geçerek başka bir sınava alınarak öğrenci değerlendirmeye alınır.

 • Sınava nasıl hazırlanabilirim?

Sınavlarımız MEB müfredatı dikkate alınarak hazırlanır. Dolayısıyla bu kaynaklardan ve bu kaynakları destekleyen kitaplardan hazırlanarak sınava hazırlanabilirsiniz.

 • Erciyes Koleji öğrencisiyim sınava kayıt yaptırmama gerek var mı?

Kendi öğrencilerimiz kayıtları ve sınav yerleşimleri otomatik olarak okulumuzca yapılır. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

 • Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 12 Mart 2018 Pazartesi  günü web sitemiziden ilan edilecektir.

 • Burs kazandım şimdi ne olacak?

Burs kazanan öğrencilerimize sınav açıklanamasından sonraki 10 gün içerisinde okulumuz tarafından ulaşılarak okula davet edileceklerdir.

 • Kazandığım bursun geçerli olması için ne zamana kadar kaydımı yaptırmalıyım?

Okulumuzdan başarı indirimi kazanan öğrencilerin en geç 23 Mart 2018 Cuma tarihine kadar okulumuza kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde kazandıkları başarı indirimi kurumumuz tarafından geçersiz sayılacaktır. 

 • Burs kazanamadım ama okula kayıt olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Okula kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz okulumuz ile gelip kayıt görüşmesinde bulunabilirler. Okulumuza ait erken kayıt fırsatlarından yararlanabilirler. Öğrenciler, okulumuza alınırken deneme sınavına tabi tutulur. Bu sınavlardan toplam net üzerinden %70 ve üzeri başarı gösteren öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.

 • Kazandığım burs kaç yıl geçerli olacaktır?

Eğitim ödülü hakkı kazanan öğrenci okulumuzdaki akademik başarısını devam ettirdiği sürece devam eder. Ancak herhangi bir nedenle kendi isteği ile okulumuzdan ayrılan veya davranışlarıyla ilgili bir sorun yaşanması durumunda (Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu kararıyla sonuca bağlanması kaydıyla) indirim hakkını kaybeder.

 • Sınav sonucuma itiraz edebilir miyim?

Sınav sonuçlarına varsa itirazların değerlendirilmesi en geç 14 Mart 2018 Çarşamba mesai bitimine kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır.